Marum – Bareveld 13

Bouwjaar 1839.
Gebouwd door Hendrik Sijbes Sijbinga op een perceel land van Roelf Hendriks Posthuma. Pas 23 jaar later wordt Sijbinga eigenaar van het huis.

huidige woning kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1839-1870 Hendrik Sijbes Sijbinga (Ureterp 1789-1870 Marum), gehuwd met Trijntje Douwes Veenstra (Opeinde 1788-1867 Marum), sinds 1862 eigenaren en reeds sinds 1839 bewoners. Hendrik was landbouwer. De kinderen verkopen het bezit van aan Hendrik zijn oomzegger Johannes Siebenga hieronder.
1870-1873 Johannes Siebenga (Marum 1815-1872 Marum), gehuwd met Eelkjen Uithof (Siegerswoude 1829-1907 Marum), eigenaren en bewoners. Johannes was landbouwer. Bij boedelscheiding wordt Eelkjen eigenaar van het huis. Ze verkoopt het nog datzelfde jaar. Ze hertrouwt in 1878 met Tjibbe Akkerman.
1873-1917 Freerk de Boer (Marum 1843-1928 Nuis), gehuwd met Grietje de Vries (Marum 1846-1937 Nuis), eigenaren en sinds 1875 bewoners. Freerk was arbeider, hij kwam van Ezinge.
1917-1922 Wierd Veenstra (Siegerwoude 1876-1956 De Wilp), gehuwd met Renske Hulsebos (Roden 1870-1931 Groningen), eigenaren en bewoners. Wierd hertrouwt later met Minke Hoekstra (Bergum 1893-1959 Zuidlaren) Wiert was landgebruiker.
1922-1959 Wolter Varwijk (Siegerswoude 1890-1965 Tietjerksteradeel), gehuwd met Antje Wonderman (Doezum 1896-1986 Amersfoort), eigenaren en bewoners. Wolter was arbeider, landgebruiker.
1959-1961 Eise Bron (De Wilp 1912-1988), gehuwd met Sijtske de Jong (1919-2002), eigenaren. Ze woonden Oosterweg 19 De Wilp.
1961-1968 13 Albert Bruggemann, eigenaar en bewoner. Kwam van Groningen en vertrok naar Zutphen
1968-1973 13 Martinus Bruggeman, eigenaar Handelaar uit Groningen.
1973-1984 13 Familie Visser/Bruggemann, eigenaren en bewoners.
1984-heden 13 Familie Suurd.