Marum – Bareveld 11

Bouwjaar eerste woning in 1831.
Gebouwd op een perceel grond van Willem Wijtzes Akkerman. Hommes was waarschijnlijk de bouwer en eerste bewoner. Vrij zeker is dat hij er vanaf 1838 woont.
Deze woning werd gesloopt en iets oostelijker werd een nieuwe boerderij gebouwd in 1911 (zie oude kadasterkaartje).

foto huidige woning volgt kadasterkaartje Kadasterkaartje 1911 met blauw de eerste woning van 1831 en rood de nieuwe woning van 1911 met schuur. Schilderij van de woning.
Foto woning in bord. Foto woning in bord. Noordzijde van de woning. Zuidzijde van de woning.
Achterzijde van de woning.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
±1837-1878 Frederik Jans Hommes (Groningen 1798-1878 Marum), gehuwd met Engeltje Sipkes Pruim (Bakkeveen 1801-1867 Marum), eigenaren sinds 1862 en bewoners sinds in ieder geval 1838, maar waarschijnlijk al vanaf de bouw. Frederik was bakkersknecht, later arbeider.
1867-1902 Jan Hommes (Marum 1833-1896 Marum), gehuwd met Heiltje Wijbrens Wieringa (Oostermeer 1848-1902 Marum), mede-eigenaren sinds 1867, eigenaren sinds 1878 en bewoners. Sinds 1896 waren hun kinderen mede-eigenaren. Jan en Heiltje waren arbeiders. Hun zoon Frederik wordt bij de boedelscheiding eigenaar en bewoner, zie hieronder.
1902-1959 Frederik Hommes (Marum 1877-1933 Marum), gehuwd met Aaltje de Wind (Ureterp 1876-1964 De Wilp), eigenaren en bewoners. Mede-eigenaren sinds 1933 haar 6 kinderen. Landbouwers van beroep. In 1911 wordt het oorspronkelijke huis gesloopt en iets oostelijker wordt een nieuwe woning gebouwd dat jaar.
1959-1963 Engbert Hommes (? 1922-1978 ?), gehuwd met Sijtske de Jong (De Wilp 1924-2010 Drachten), eigenaren met hun dochter. Bewoners niet bekend. Landbouwers op Wilpsterweg 11. Bij boedelscheiding verkregen van Engbert zijn moeder hierboven.
1963-1973 11 Willem van Braam (Amsterdam 1917-1989 Hoogwoud), gehuwd met Anna Christina Tromp (Amsterdam 1916-2010 Spanbroek), eigenaren, hadden hier geen hoofdverblijf. Willem was eigenaar van een expertise-bureau. Ze woonden te Zaandam, later te Hoogwoud. Bareveld 11 was het vakantieverblijf voor hen en hun familie.
1973-1988 11 Fam. Van Loef, eigenaren en bewoners. Afkomstig uit Apeldoorn.
1988-1994 11 Johannes Maria Bodde, eigenaar en bewoner. Johannes is/was directeur.
1994-2013 11 Johan Anton van Dommelen (Rheden 1932-voor 2012), gehuwd met Elly Baars (Amsterdam 1937-2012 Marum), eigenaren en bewoners. Johan was leraar wiskunde.
2013-heden 11 Klaas van der Veen.