De Wilp – Oosterweg 7

Bouwjaar circa 1923.

huidige woning kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1923-1924 F151 Douwe Aardema (Drachten 1893-1984 Drachten), gehuwd met Trijntje de Graaf (Garijp 1895-1990 Drachten), eigenaren en bewoners. Douwe was timmerman in De Wilp. Ze zijn 65 jaar getrouwd geweest.
1924-1937 F151 Jan Reitsema (Houwerzijl 1862-1936 De Wilp), gehuwd met Hendrika de Jong (Hoornsterzwaag 1860-1927 De Wilp), eigenaren en bewoners. Jan was schipper te Leek, later in De Wilp.
1937-1941 F151 Meint de Boer (Jubbega Schurega 1875-1947 Heerenveen), gehuwd met Trijntje Reitsema (Leens 1893-1983), eigenaren. Bewoners waren Geert Kamminga (De Wilp 1905-1990), gehuwd (hv) met Antje Jantina Wagenaar (Groningen 1910-2000 Marum). Meint was landgebruiker te Jubbega en later te Nijeberkoop.
1937-1954 F151
F207
Geert Kamminga (De Wilp 1905-1990), gehuwd (hv) met Antje Jantina Wagenaar (Groningen 1910-2000 Marum), huurders
1941-1947 F151 Jacob Koenes (*?//+?), eigenaar. Jacob was landbouwer te Siegerswoude.
1947-1951 F151
F207
Temme Sikkema (Doezum 1917-2009 Haulerwijk), gehuwd met Johanna Venema(1921-1982), eigenaren. Temme was landarbeider te Siegerswoude.
1951-1975 F207
7
Popke Venema (Siegerswoude 1910-2002 Drachten), gehuwd met Jeltje Renkema (De Wilp 1911-1990 Ureterp), eigenaren en sinds 1954 bewoners. Popke was postbode en radiohandelaar in De Wilp. Ze vertrekken in 1975 naar Smallingerland.
1975-1982 7 Oeds Zandstra, eigenaar en bewoner. Oeds is woninginrichter, eerder wonende Oosterweg 8. Hij vertrekt later naar Wendtsteinweg 75 Marum.
1982- ? 7 Johannes Kloosterman, gehuwd met Aaltje Huizing, eigenaren. Johannes woonde daarvoor in Midwolde.
? – 2004 7
2004-heden 7 Familie Duursma.