De Wilp – Jonkersvaart 8

Bouwjaar 1923
Gebouwd door Auke (Rienks) Dijkstra.

huidige woning -Hermanus van Beek (1876-1950)
1923-1932 F13 Auke Dijkstra (De Wilp 1861-1931 De Wilp), gehuwd met Geesina Bron (Oldekerk 1868-1954 De Wilp), eigenaren en bewoners. Auke was landgebruiker.
1932-1973 F13
F14
8
Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ‘Margaretha’. Beherende vennoten zijn Hermanus van Beek (Rotterdam 1876-1950 Wassenaar)
en Elisabeth IJbeltje van Beek-van Hoorn Janssen (Delft 1883-1981).
Gevestigd te Rotterdam.
1934-1964 F13
F14
8
Egbert Drent (Midwolde 1903-1981), gehuwd met Aaltje Bron (De Wilp 1909-1994), huurders van bovenstaande maatschappij. Egbert was landbouwer.
1964-? 8 Arend Drent (? 1936-2013 ?), gehuwd met mevr. Postema, bewoners en sinds 1973 eigenaren. Arend was landbouwer.
?-heden 8 (Nog) onbekend.