De Wilp – Jonkersvaart 6

Bouwjaar 1865.
Bouwer is Johannes Jans Overzet, die een prachtige ‘eerste steen’ plaatst in de muur (zie  foto’s), die zelfs na de verbouwing in de jaren ’70 nog steeds aanwezig is.
In 1976 werd door de familie Dorhout Mees een grondige verbouwing doorgevoerd, waarbij het karakter van het huisje bewaard bleef.

huidige woning huidige situatie de woning door de jaren heen Bouwtekening voorgevel (situatie voor de verbouw van 1976).
Eerste steen gelegd door Johannes Jans Overzet (IIO) in 1865 De kelderdeur in de verbinding tussen woning en stookhut. De woning voor de verbouwing met de karakteristieke oostvleugel. De woning voor de verbouwing gezien vanaf de Jonkersvaart.
De woning voor de verbouwing gezien vanaf de Jonkersvaart. De kelderdeur in de verbinding tussen woning en stookhut. De gebouwen gezien vanaf de achterzijde: links en rechts de schuren, daartussen is de achterkant van het huis zichtbaar.
De voormalige werkplaats achter de woning. De voormalige werkplaats achter de woning.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1865-1877 Johannes Jans Overzet (Marum 1822-1890 Peelo), had een relatie met Lutske Jans Bloemstra (Zuiderdrachten 1825-1900 Assen), gehuwd met Marten Ritsma (Suameer 1817-1889 De Wilp). Johannes was eigenaar en samen met Lutske bewoners. Johannes was landbouwer en kwam van Koppelweg 1. Hij had een relatie met Lutske, die getrouwd was met Marten Ritsma. Het illegale liefdespaar kreeg samen twee kinderen, die de familienaam Ritsma kregen. Vijf jaar daarna scheidden Marten en Lutske. Johannes legde een eerste steen in 1865 die nog steeds (of weer) aanwezig is.
1877-1913 D3 Jacob Cathalinus Adriaan van Roijen (Onderdendam 1840-1880 Groningen), gehuwd met Wilhelmina Adriana van Roijen (Benkoelen, Ned. Indië 1847-1916 Groningen), eigenaren, maar geen bewoners. Van Roijen was wijnhandelaar te Groningen. Bewoners in deze periode (nog) relatief onbekend.
1899-1911/12 D3 Wietze Veenema (Drachten 1839-1918 Siegerswoude), gehuwd met Geertje van der Meulen (Drachten 1845-1920 Wijhe), huurders van Van Roijen. Wietze was arbeider en kwam van Opsterland, ze vertrokken naar TIjnje.
1913-1916 Douwe Bakker (Sappemeer 1866-1937 Velp, Gld.), gehuwd met Klara Johanna de Haan (Hellum 1866-1942 Velp, Gld.), eigenaren, maar geen bewoners. Bakker is landbouwer en -eigenaar, later Directeur der Veenkoloniale Hypotheekbank en woont te Sappemeer. Bewoners in deze periode (nog) onbekend.
1916-1919 F14 Gerhard Dijkhuis (Ulrum 1878-1952 Sappemeer), gehuwd met Neeltje Tinga (Sappemeer 1880-1956 Haren), eigenaren, maar geen bewoners. Dijkhuis is kweker en landeigenaar te Hoogezand. Bewoners in deze periode (nog) onbekend.
1919-1952 F14
F15
Jan Pijpstra (De Wilp 1871-1939 De Wilp), gehuwd met IJmkje Knijpstra (Siegerswoude 1879-1952 De Wilp), eigenaren en bewoners. Ze kwamen van Haulerwijk. Jan is landgebruiker.
1919-1974 F14
F15
6
Johannes Pijpstra (Siegerswoude 1900-1974 ?) en broer Jan Pijpstra (Haulerwijk 1917-1959 Ureterp), eigenaren tot resp. 1960 en 1959 en bewoners. Twee ongehuwde zoons van bovenstaand echtpaar, beide landgebruikers/veehouders. De Pijpstra’s hadden een tuinderij. Volgens de overlevering hadden ze op de afgebeelde schuur een soort van constructie met een bel om de werktijden te luiden.
1960-1974 F15
6
Hendrik Pijpstra (Haulerwijk 1915-1994 Appelscha), gehuwd met Elizabeth Johanna de Jong (Oppenhuizen 1914-1971 ?), eigenaren, maar geen bewoners. Ze woonden op de Van Akenwei 19 Siegerswoude, later in Oosterwolde.
1974-1975 6 Familie Terpstra/Stol, eigenaren, maar geen bewoners. Ze woonden op de Lindsterlaan.
1975-1988 6 Familie Dorhout Mees/Willemsen (later Visser), eigenaren en bewoners. Ze kwamen van Utrecht en in 1988 vertrokken naar Rotterdam.
1988-heden 6 Familie Van der Zwaag/Visser, eigenaren en bewoners. Ze kwamen van Ooststellingwerf.