De Wilp – Achterwijkseweg 2

In 1845 werd een perceel heide ter grootte van bijna 4,2 hectare door eigenaar Leen Eises Boonstra ontgonnen, zuidelijk van de latere Nieuwlandweg en oostelijk van de Achterwijk. Hier ontstonden in korte tijd vier woningen en vier hutten. Op het perceel van Achterwijkseweg 2 kwam een hut te staan, deze is in 1859 weer verdwenen. Of hier daadwerkelijk bewoning in heeft plaatsgevonden is (nog) niet bekend. Bouwjaar van de eerste woning is rond het jaar 1900. De woning wordt in 1958 afgebroken en volgens de kadasterinformatie wordt er een nieuwe woning gebouwd omstreeks 1980. De woningkaarten geven echter aan dat er ook tussen 1958 en 1980 mensen wonen op dit adres. Wie kent de geschiedenis van dit perceel en woning?

huidige woning kadasterkaartje 1941 kadasterkaartje 1990
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1900-1911 Leen Eises Boonstra (?), gehuwd met ? (?), eigenaar. Leen was kastelein in Siegerswoude. Waarschijnlijk is dit Lenze Eises Boonstra (1774-1846). Vreemd is dan wel dat hij na 1846 nog jarenlang in het kadaster staat vermeld.
1911-1917 Hendrik Helmholt (Marum 1886-1928 Groningen), gehuwd met Seesche Boonstra (Tolbert 1885-1968 De Wilp), eigenaren en bewoners. Hendrik was koopman in De Wilp.
1917-1918 Anne Pijpker (De Wilp 1869-1945 De Wilp), gehuwd met Trientje Jagersma (De Wilp 1873-1962 De Wilp), eigenaren. Anne was landgebruiker in De Wilp.
1918-1957 F378 Anne Marinus (Ureterp 1882-1944 De Wilp), gehuwd met Jantje Jagersma (De Wilp 1885-1947 De Wilp), eigenaren en bewoners. Anne was landgebruiker in De Wilp.
1957-1958 F378 Antje Marinus (De Wilp 1908-1976 De Wilp), samen eigenaar met zussen Wietske Marinus (De Wilp 1916-1986) en Feikjen Marinus (De Wilp 1916-1991), eigenaren. Bij boedelscheiding toebedeeld aan de drie dochters van Anne Marinus en Jantje Jagersma. Geen van de drie trouwde. Feikjen en Wietske waren een tweeling, hoewel Feikjen op 10 en Wietske op 11 februari werd geboren.
1958  F378 Reinder van der Wijk (1915-2004), gehuwd met Grietje IJbema (Niebert 1911-1992), eigenaren. Reinder was veehouder te Zevenhuizen, later Mr.Nennstiehlweg 26 in De Wilp. Afgebroken in 1958.
1958-1980 Volgens kadaster weiland.
1980-1982 2 Cornelis Ziere, gehuwd met Lambertha Magretha Meijer, eigenaren. Cornelis kwam van Plantsoen 18 De Wilp en vertrok naar Wittem.
1982-heden 2 Familie Van Beek, eigenaren en bewoners. Afkomstig uit Hardegarijp.