Op deze pagina moet in de nabije toekomst het project ‘huizen en hun bewoners in de gemeente Marum’  vorm krijgen.
Per dorp en per straat wordt er belicht wie er vroeger in welk huis woonde, welke huizen zijn verdwenen, foto’s van huizen en bewoners, etc.
Hierbij vragen wij zowel onze leden als andere geïnteresseerden om hulp, met informatie en foto’s over alle huizen in de gemeente Marum. Met name de oudere woningen in onze gemeente genieten voorrang. Met Hoornweg in Marum, de Oosterweg en de Achterwijkseweg in De Wilp en de Nieuweweg in Nuis is een begin gemaakt middels het toevoegen van de eerste woningen.

STRATEN BOERAKKER
STRATEN DE WILP
STRATEN LUCASWOLDE
STRATEN MARUM
STRATEN NUIS