( D A G E L I J K S )   B E S T U U R:

Interim voorzitter:
Koos Vos
Willemstad 5
9363 XE Marum
tel. 0594 643 543
Secretaris:
Wim Alberda van Ekenstein
Het Riet 2
9363 KG Marum
tel. 0594 642 835
Interim penningmeester/Webmaster:
Henk van der Wijk
Van Houtenwei 4
9248 SC Siegerswoude
tel. 06 5212 6859


L E D E N A D M I N I S T R A T I E / R E D A C T I E / W E R K G R O E P E N
:

Ledenadministratie:
Cobi Olijve en Henk van der Wijk
p/a Willemstad 5
9363 XE Marum
tel. 0594 643 543
Redactie ledenblad ’t Olde Guet:
Cobi Olijve en Henk van der Wijk
p/a Willemstad 5
9363 XE Marum
tel. 0594 643 543
Werkgroepen:
– Archief
– Beeldmateriaal
– Website
– Bewonersgeschiedenis
– Inventarisatie kerkhof