( D A G E L I J K S )   B E S T U U R:

Voorzitter/Penningmeester:
Wouter van Schaik
Westerweg 39
9824 TE Noordwijk
tel. 0594 659 238
voorzitter@historischmarum.nl
Secretaris:
Wim Alberda van Ekenstein
Het Riet 2
9363 KG Marum
tel. 0594 642 835
secretaris@historischmarum.nl
Bestuurslid/Webmaster:
Henk van der Wijk
Van Houtenwei 4
9248 SC Siegerswoude
tel. 06 5212 6859
webmaster@historischmarum.nl
Bestuurslid:
Koos Vos
Willemstad 5
9363 XE  Marum
tel. 0594 643 543
lidvanbestuur@historischmarum.nl


L E D E N A D M I N I S T R A T I E / R E D A C T I E / W E R K G R O E P E N
:

Ledenadministratie:
Cobi Olijve en Henk van der Wijk
p/a Willemstad 5
9363 XE Marum
tel. 0594 643 543
ledenadministratie@historischmarum.nl
Redactie ledenblad ’t Olde Guet:
Cobi Olijve en Henk van der Wijk
p/a Willemstad 5
9363 XE Marum
tel. 0594 643 543
redactie@historischmarum.nl
Werkgroepen:
– Archief
– Beeldmateriaal
– Website
– Bewonersgeschiedenis
– Inventarisatie kerkhof
Contactadressen werkgroepen:
archief@historischmarum.nl
beeld@historischmarum.nl
webmaster@historischmarum.nl
woningen@historischmarum.nl
kerkhofmarum@historischmarum.nl