Archiefstukken

De Heemkundekring Vredewold-West heeft door giften van leden en andere geïnteresseerden door de  jaren heen een behoorlijk archief opgebouwd, dat wordt bewaard in de kelder van het gemeentehuis te Marum. De atmosfeer wordt hier dusdanig gereguleerd, dat de oude archieven droog en brandveilig blijven en zo nog jaren mee kunnen.
Onze archiefgroep verzamelt en archiveert de stukken en houdt hiervan een register bij, welke hieronder is weergegeven. Mocht u interesse hebben om een keer iets te raadplegen in ons archief, dan kunt u via het contactformulier onder de tabel uw zoekvraag voorleggen aan ons en een afspraak maken.
Tevens zijn we natuurlijk zeer geïnteresseerd in alle oude archieven, boeken en dergelijke die vrijkomen bij een opruiming of overlijden, welke raakvlakken hebben met de gemeente Marum en zijn verleden. Ook hiervoor kunt u via het contactformulier aangeven wat u aan te bieden heeft en hoe het in het archief te krijgen.
Met de pijltjes in de kolomkoppen kunnen alle kolommen op alfabetische volgorde gesorteerd worden.

rubriek artikel doosnr
Foto’s / kaartjes 1.envelop ansichtkaarten, foto’s Marum doos 0
Foto’s / kaartjes 2.envelop foto’s Marum + CD doos 0
Foto’s / kaartjes 4 Glasnegatieven gem.Marum doos 0
Foto’s / kaartjes doos negatieven en dia’s gem.Marum + rolletje negatieven 1940/1945 dhr.Zijp, Marum doos 0
Foto’s / kaartjes foto’s Boerakker doos 0
Foto’s / kaartjes foto’s De Wilp doos 0
Foto’s / kaartjes Foto’s dorpen gem. Marum gemaakt door Boezerooy zwart/wit doos 0
Foto’s / kaartjes foto’s Jonkersvaart doos 0
Foto’s / kaartjes foto’s Niebert + tegeltje doos 0
Foto’s / kaartjes foto’s Noordwijk doos 0
Foto’s / kaartjes foto’s Nuis (schoolfoto’s zie doos 07m en 7n) doos 0
Foto’s / kaartjes foto’s onbekend doos 0
Foto’s / kaartjes Foto’s optocht 1965 Marum doos 0
Foto’s / kaartjes kalender Oud Marum doos 0
Foto’s / kaartjes Korfbalclub Boerakker doos 0
Foto’s / kaartjes Melkfabriek Kruisweg Marum 1910 + Marum-West doos 0
Foto’s / kaartjes ontwikkeling bedrijventerrein Marum doos 0
Foto’s / kaartjes Reisje Cresendo Marum 09-07-1937 doos 0
Foto’s / kaartjes Verbouwing Marum envelop 2 doos 0
Foto’s / kaartjes Boerderij Deknatel, Noorderringweg 7 doos 00
Foto’s / kaartjes fam.Rekker foto’s Marum doos 00
Foto’s / kaartjes foto voetbalveld Marum doos 00
Foto’s / kaartjes foto’s fam van der Veen-van der Wier bij ’t Zethuis doos 00
Foto’s / kaartjes foto’s mevrouw Heidinga-Tabak (bakker en dansleraar Fennema/dansgroep nakijken??) doos 00
Foto’s / kaartjes foto’s straten gemeente Marum doos 00
Foto’s / kaartjes verjaardagskalender Boerakker/Lucaswolde doos 00
Foto’s / kaartjes verjaardagskalender Nuis/Niebert doos 00
Foto’s / kaartjes verjaardagskalender Romaanse kerk Marum + lepeltje doos 00
Algemeen copie arbeidscontract 1850 nostalgische poster doos 01
Algemeen Diverse kaarten / fietspadenkaarten / rijwielplannen doos 01
Algemeen kaart prov. Groningen doos 01
Algemeen kaarten gem. Marum 1800 enz. doos 01
Algemeen Kanalencomite ‘De Drie Provincien’ Statuten goedgekeurd bij Koninklijk besluit doos 01
Algemeen Kano-vaarkaart West-Groningen doos 01
Algemeen Knipsels De Wilp / Winter 1929, Taptoe doos 01
Algemeen Knipsels en kranten De Wilp + oude liedjes J. Lammerts doos 01
Algemeen Kwaliteitslocatie doos 01
Algemeen Landinrichting drie plannen van het Zuidelijk Westerkwartier doos 01
Algemeen Leefbaarheidsonderzoek dorpen gem.Marum doos 01
Algemeen Leekster Courant 15-05-1970 (drie generaties Jakobs bij PTT) doos 01
Algemeen Leekster Courant 29-03-1968/ 25-06-1992 doos 01
Algemeen Leekster Courant vanaf 1963 / 1964 / 1968 dorpenbeschrijvingen Westerkwartier doos 01
Algemeen Maandbericht Gewest Groningen PvdA februari 1997 (Vaarplan) doos 01
Algemeen Ontwikkeling openluchtrekreatie Grensgebied Groningen-Friesland doos 01
Algemeen Plannen winkelcentrum Kruisweg Marum Van der Scheer, architect doos 01
Algemeen Plattegrond gemeente Marum doos 01
Algemeen Tekening Corpus de Linde 3 doos 01
Algemeen Vaarroute kleine pleziervaart ZWK + (voorstudie)kaart 1997 doos 01
Algemeen Verkeerscirculatieplan Marum doos 01
Algemeen Waterbeheersingsplan ZWK doos 01
Algemeen Waterschap Noorderzijlvest (Waterbeheersplan ZWK mei 1996) doos 01
Algemeen Zuidelijk Westerkwartier Een raamwerk voor Landinrichting Cie Landinrichting doos 01
Algemeen ZWK leefbaar platteland 1998 (reacties doelgroepen) doos 01
Algemeen kopieën archiefstukken J. Boerema + inbreng Filmmateriaal doos 01 a
Algemeen kopieën archiefstukken J. Boerema doos 01 b
Algemeen Inspectie Brandweer 1912-1980 Marum / De Wilp reglement Brandwaarborg-Maarschappij opgericht 1884 doos 01 c
Algemeen Instructie Blokhoofden / burgerbescherming vanaf 1957- doos 01 c
Algemeen Groninger Dagblad 1945 /1947 doos 01 d
Algemeen Leekster Courant 08-01-1938 doos 01 d
Algemeen Leekster Courant 1948-1983 diverse nrs.o.a jubileumuitgave 50 jr.(Lammerts) doos 01 d
Algemeen Nieuwsblad vh Noorden 1888 -1950 / 1966 doos 01 d
Algemeen Westerkwartier 10-01-1959 en 1959 (???) doos 01 d
Algemeen Westerkwartier 1923 – 1944 (enkele nr.) doos 01 d
Algemeen Leekster Courant 1952-1970 doos 01 e
Algemeen Leekster Courant 1971-1994 doos 01 e
Algemeen bezittingen van de Ommelander kas doos 01 f
Algemeen brief 24-07-1827 (administrateur Binnenlands Bestuur) voorstel samenvoeging De Leek en Marum doos 01 f
Algemeen brief afschieten ganzen doos 01 f
Algemeen brief dr. Cohen (Johannes Hendrikus de Boer) doos 01 f
Algemeen brief Eppe Walvius aanbieding grond voor gemeentehuis door Walvius Kruisweg doos 01 f
Algemeen brief gedwongen winkelverkoop van E.K. Veenbaas 1856 doos 01 f
Algemeen brief over afmaken honden 1905 doos 01 f
Algemeen copie boekje folklore zeden en gebruiken doos 01 f
Algemeen correspondentie over veldkeien 06-02-1903 doos 01 f
Algemeen div. brieven betr.vroedvrouw / arts (Grashuis Deves, 09-11-1894 ) 07-05-1877 /30-03-1846 / nov 1888 / 1909 doos 01 f
Algemeen Erf ’t Pad 25, Niebert interview Rob Leopold doos 01 f
Algemeen extract GS 11-09-1827 doos 01 f
Algemeen gemeentelokaal / huur 1829 (dhr.Wijma ) doos 01 f
Algemeen Gemeentewapen Marum doos 01 f
Algemeen Ideeenboek Trimunt 2009 doos 01 f
Algemeen Ik en mijn fiets van Anne de Vries doos 01 f
Algemeen kalender 2013 doos 01 f
Algemeen knipsels, kranten enz. Nuis, Niebert, Marum doos 01 f
Algemeen Notulen gem. Marum 14-01-1926 ( werkverschaffing) kanalenplan Zuidelijk Westerkwartier doos 01 f
Algemeen Opening bibliotheek 10-10-?? doos 01 f
Algemeen Politieke vergadering 07-11-1902 beletten vergadering Troelstra doos 01 f
Algemeen Proces Verbaal 15-12-1915 Noordwijk Lubbe de Boer, min.van landbouw, Hendrik de Vries, Ties Oldenburger doos 01 f
Algemeen Promotie industrie Marum doos 01 f
Algemeen Register van verponding, zijlrecht, schatgevende grazen 1630-1755 Niebert doos 01 f
Algemeen schoolonderwijs Marum 14-04-1846 ( 06-04-1847 ) en bibliotheek doos 01 f
Algemeen Trimunt 27-02-1946 doos 01 f
Algemeen van het oude diep naar de blauwe kustweg + kaart doos 01 f
Algemeen knipsels Marum + regio 1970/1998 doos 01 g
Instellingen bestemmingsplan De Wilp AD 19-02-1981 doos 02
Instellingen gemeentegidsen Marum 1973 / 1983 / 1989 / 2004 / 1992 / 1996 / 1998 / 2001/ 2006 / 2008 / 2009 / 2010-2011 doos 02
Instellingen personeelsreis 1988 gemeente Marum doos 02
Archeologie De Steekproef inventariserend veldonderzoek Alberdaheerd, Marum 2006 doos 03
Horeca brieven over diversen alcoholproblemen 1846 / 1903 / 1904 / 1907 doos 04
Horeca vergunning tot tapperijen 1900 doos 04
Landbouw 7 x Goederen in- en verkoop Landbouwvereniging “NUIS EN NIEBERT” doos 04 a
Landbouw 2 regelementen Veefonds in gem.Marum 19-12-1898 / 27-12-1954 doos 04 b
Landbouw 5 notariele akten Landbouwvereniging “NUIS EN NIEBERT” doos 04 b
Landbouw 5 notulenboeken veefonds 1898 / 1935 / 1980 / 1981 /1983 doos 04 b
Landbouw Jaarverslag 1951-1952 doos 04 b
Landbouw Kasboek 1912-1949 “NUIS EN NIEBERT” doos 04 b
Landbouw Kasboek 1941-1978 “NUIS EN NIEBERT” doos 04 b
Landbouw Landbouwvereniging “NUIS EN NIEBERT” bestelboek / kasboek 2x doos 04 b
Landbouw Ledenregister Landbouwvereniging “NUIS EN NIEBERT” doos 04 b
Landbouw presentielijst / statuten / notulen / leden 6 schriften doos 04 b
Landbouw Prijsboekjes Wagenmakersvereniging Westerkwartier Zuid1956-1957 doos 04 b
Landbouw Reglement der Vereeniging tot hulp voor vlijtige armen in het dorp DE WILP (Gron) doos 04 b
Landbouw Reglement van de Landbouwvereeniging “NUIS EN NIEBERT” Opgericht 12 september 1903 /21-03-1928 doos 04 b
Landbouw Rijksproefveld 1904 Stuivinga, De Wilp doos 04 b
Landbouw Samenvatting 1903/1996 Landbouwvereniging “NUIS EN NIEBERT” doos 04 b
Landbouw Statuten Aankooplandbouwbenodigdheden De Wilp opgericht 1904 doos 04 b
Landbouw Uitnodiging 75 jarig bestaan kaartje Notulenboek 1971-2001 doos 04 b
Landbouw Uittreksel KvK 01-01-1992 Landbouwvereniging “NUIS EN NIEBERT” doos 04 b
Landbouw Accountantsrapporten envelop Landbouwvereniging “NUIS EN NIEBERT” doos 04 c
Landbouw Akte van Oprichting Cooperatieve Vereeniging tot aankoop van Landbouwbenoodigdheden, De Wilp Gemeente Marum doos 04 c
Tram Diverse administratieve bescheiden tram / vergunning / rooster / knipsels doos 05 a
Verenigingen / Zakenkring knipsel Regiobode 25-10-1994 (winkelcentrum Marum) doos 05 c
Verenigingen / Zakenkring Leekster Courant juli 1960 opening rijksweg 43/ 30 oktober 1964/ 02 mei 1975 doos 05 c
Verenigingen / Zakenkring Mapje OWK 1960 / 1952 / 1947 / Industrieschap Programmaboekjes tentoonstelling doos 05 c
Verenigingen / Zakenkring Marum industrie en middenstandsver. nov.1936 (namen van leden) doos 05 c
Verenigingen / Zakenkring Nieuwe Koers diversen opr. verg. 08-05-1948 / 1952 doos 05 c
Verenigingen / Zakenkring Oprichtingsnotulen en Statuten van De Marumer Handels – en Industriële Middenstandsvereniging doos 05 c
Verenigingen / Zakenkring Reglement Begrafenisvereniging Niebert-Nuis doos 05 c
Verenigingen / Zakenkring statuten en huishoudelijk reglement Afd. Marum groene Kruis doos 05 c
Verenigingen / Zakenkring Statuten Ons Dorpshuis Bijvoegsel Staatscourant doos 05 c
Verenigingen / Zakenkring Uitvaartver. “De Laatste Eer” 1940-1950 notulen schrift doos 05 c
Verenigingen / Zakenkring Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” 1980 / 1987 – 1989 / 1999 doos 05 c
Verenigingen / Zakenkring Dorpshuis Nuis 1992 / 1993 doos 05 d
Verenigingen / Zakenkring Notulen Marumer Handels- en industriele Middenstandsvereniging 1952 – 1957 doos 05 d
Verenigingen / Zakenkring Notulen Marumer Handels- en industriele Middenstandsvereniging 1957 – 1974 doos 05 d
Verenigingen / Zakenkring Notulen Marumer Handels- en industriele Middenstandsvereniging 1974 – 1987 doos 05 d
Verenigingen / Zakenkring Nuismer Nieuws nr.7 1990 doos 05 d
Verenigingen / Zakenkring Reclamefolders Posthumus en Boerema doos 05 d
Verenigingen / Zakenkring Spek en Spinnen (Bomm,n Berend 2000) + foto’s 2012 en 2010 doos 05 d
Verenigingen / Zakenkring Diversen Zakenkring 1999-2004 doos 05 e
Verenigingen / Zakenkring Notulen Marumer Handels- en industriele Middenstandsvereniging 1987 – 1998 doos 05 e
Verenigingen / Zakenkring winkel Van Wijk Courier 1954 + foto’s doos 05 e
Verenigingen / Zakenkring Correspondentie Zakenkring 1988 – 1999 doos 05 f
Verenigingen / Zakenkring Diversen Zakenkring 1992-1998 doos 05 f
Verenigingen / Zakenkring Inschrijving vlees fa.Bakker 1952 doos 05 f
Verenigingen / Zakenkring krantenartikel sluiting schoenenhuis Dijk doos 05 f
Verenigingen / Zakenkring 17e feest-, winkel- en lichtweek te De Wilp 1969 doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring 50 jaar Industrie en Handelsvereniging De Wilp 1952 / 2002 doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring bestek en voorwaarden Zuivelfabriek De Wilp doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring Contributieboek Volharding doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring diploma Volharding Nationale Concertwedstrijd doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring Historisch overzicht Tennisvereniging De Wilp 1981 – 2006 doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring Jubileumkrant 1901/2001 Volharding De Wilp doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring Korte schets van het dorp De Wilp, dec.1967 doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring Nieuwsbulletin 1901 / 1981 doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring Notulen Handelsvereniging De Wilp 1966-1994 en 1952-1965 doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring Statuten Ver.v Handeldrijvende en Industriele Middenstanders De Wilp 1952 en 1955 doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring Statuten Volharding 1979 doos 05 g
Verenigingen / Zakenkring Afrekeningsstaten Uitvaartvereniging 1980 / 1999 doos 05 h
Verenigingen / Zakenkring nota’s Uitvaartvereniging Marum 1985 / 1995 doos 05 h
Verenigingen / Zakenkring Passage / NCVB diversen doos 05 j
Verenigingen / Zakenkring Passage / NCVB knipsels / notulenboeken doos 05 k
Verenigingen / Zakenkring Passage / NCVB diversen doos 05 l
Verenigingen / Zakenkring CSVM (Christelijke Sportvereniging Marum) opgericht 28-09-1945-opgeheven 21-04-1998 doos 05 m
Verenigingen / Zakenkring Bejaardensoos Jonkersvaart, Nuis, Niebert 1972-2009 2 schriften doos 05 n
Verenigingen / Zakenkring CSVM (Christelijke Sportvereniging Marum) opgericht 28-09-1945-opgeheven 21-04-1999 doos 05 n
Verenigingen / Zakenkring jaarverslagen “De goede hulp” De Wilp 1957, 1959, 1960, 1962, 1963 doos 05 n
Verenigingen / Zakenkring kaarten diverse verenigingen doos 05 n
Verenigingen / Zakenkring kasboek afd. Volleybal doos 05 n
Verenigingen / Zakenkring knipsels DeWilp Zuivelfabriek doos 05 n
Verenigingen / Zakenkring NBVP Groningen 1964 doos 05 n
Verenigingen / Zakenkring Statuten en huishoudelijk reglement Cooperatieve bank Marum doos 05 n
Verenigingen / Zakenkring Akte van oprichting vereniging Ruby Red 1983 doos 05 o
Verenigingen / Zakenkring Jaaroverzichten financiele verslagen doos 05 o
Verenigingen / Zakenkring Ledenlijsten doos 05 o
Verenigingen / Zakenkring Ontbinding Ruby Red 01-09-2003 K.v.K. doos 05 o
Verenigingen / Zakenkring Overzicht uit Handelsregister 1980/1989/2001 doos 05 o
Verenigingen / Zakenkring Reglementen doos 05 o
Verenigingen / Zakenkring Teamopgave Ruby Red doos 05 o
Verenigingen / Zakenkring Ruby Red aktie clubblad doos 05 p
Verenigingen / Zakenkring Ruby Red spelerspassen doos 05 p
Verenigingen / Zakenkring de Wilper Boys 1941/2016 doos 05 q
Verenigingen / Zakenkring Marumer Omloop 1988/2010 doos 05 q
Verenigingen / Zakenkring midzomerfestival 2017 De Wilp doos 05 q
Godsdienst / Kerk 2 boekjes zondagsschool doos 06
Godsdienst / Kerk begraafplaats Jonkersvaart klokkenhuisje doos 06
Godsdienst / Kerk Bezoekers ned.herv.kerk Marum doos 06
Godsdienst / Kerk Bijbel hervormde kerk Nuis-Niebert doos 06
Godsdienst / Kerk extract herv.gem.Nuis doos 06
Godsdienst / Kerk getuigenis over de beeldenstorm te Nuis 1568 doos 06
Godsdienst / Kerk herinneringen ds. Te Winkel, De Wilp doos 06
Godsdienst / Kerk kerkbladen streekgemeente hervormd Marum doos 06
Godsdienst / Kerk kerkgebouw De Wilp/ Godsdienstige rede + psalmboekje doos 06
Godsdienst / Kerk kerstfeest 1942 Zondagschool Marum doos 06
Godsdienst / Kerk knipsel kerkkoor De Wilp + diploma doos 06
Godsdienst / Kerk Kopie artikel zilveren beker hervormde kerk Marum doos 06
Godsdienst / Kerk Kopie boekje evangelisatie Bunker doos 06
Godsdienst / Kerk liederen kerstfeest hervormde kerk De Wilp 1930 doos 06
Godsdienst / Kerk Met de ander in de wereld, hervormde kerkedag Westerkwartier doos 06
Godsdienst / Kerk predikanten Vredewold doos 06
Godsdienst / Kerk register begraafplaats Jonkersvaart doos 06
Godsdienst / Kerk restauratie kerk Nuis 22-11-1984 doos 06
Godsdienst / Kerk Restauratie Statenbijbel Romaanse kerk 2007 doos 06
Godsdienst / Kerk schriftje GJV 1963 doos 06
Godsdienst / Kerk Voorstel oprichting jeugdcentrale (Geref.kerk) doos 06
Godsdienst / Kerk Vrijzinnig maandblad over Dr. Jan Buitkamp (1929-2011) doos 06
Godsdienst / Kerk vrouwenvereniging Niebert 1934/ 1952 (2 mappen) doos 06
Godsdienst / Kerk wijdingsdienst Pepergasthuis 30-10-1936 doos 06
Godsdienst / Kerk zondagschoolliedboekje doos 06
Koopcontracten, e.d. Bron, Reindersma en Jansma, Veenstra, de Vries, Turkstra, Stobbe, Linstra, Holman 1848… enz. doos 06 a
Onderwijs / Vorming 100 jaar Christelijk onderwijs + bouwtekening christelijke school Marum doos 07 a
Onderwijs / Vorming 2 grote foto’s MAVO, Marum op board doos 07 a
Onderwijs / Vorming Kasboek Ver.Chr.Onderwijs Marum 1875-1898 doos 07 a
Onderwijs / Vorming Kasboek Ver.Chr.Onderwijs Marum 1898-1932 doos 07 a
Onderwijs / Vorming Notulen Ver.Chr.Onderwijs Marum bestuurs/ledenvergadering1947-1956 doos 07 a
Onderwijs / Vorming Notulen Ver.Chr.Onderwijs Marum bestuursvergadering1875-1916 doos 07 a
Onderwijs / Vorming Notulen Ver.Chr.Onderwijs Marum bestuursvergadering1916-1933 doos 07 a
Onderwijs / Vorming Notulen Ver.Chr.Onderwijs Marum bestuursvergadering1933-1948 doos 07 a
Onderwijs / Vorming Notulen Ver.Chr.Onderwijs Marum bestuursvergadering1956-1968 doos 07 a
Onderwijs / Vorming Notulen Ver.Chr.Onderwijs Marum bestuursvergadering1968-1979 doos 07 a
Onderwijs / Vorming Notulen Ver.Chr.Onderwijs Marum ledenvergaderingen 1954-1979 doos 07 a
Onderwijs / Vorming Bekostigingsstelsel doos 07 b
Onderwijs / Vorming diversen landelijke brochures doos 07 b
Onderwijs / Vorming MAVO 2x kasboek doos 07 b
Onderwijs / Vorming Rapporten Bureau Dienstverlening 1977/1995 doos 07 b
Onderwijs / Vorming Reglement van Medezeggenschapraad MAVO Marum doos 07 b
Onderwijs / Vorming Statuten / akte van overdracht Ver.Protestants Onderwijs 29-08-1977 doos 07 b
Onderwijs / Vorming boek schoolverzuim 1950/1963 doos 07 c
Onderwijs / Vorming leden van ver.chr.voortgezet onderwijs doos 07 c
Onderwijs / Vorming Notulenboek Commissie van Bijstand 1962/1972 doos 07 c
Onderwijs / Vorming Notulenboek Ledenvergadering/bestuursvergadering 17-05-1989 doos 07 c
Onderwijs / Vorming Notulenboek MULO/PCVG 1972/ 1976, 1977/ 1986, 1986/1989 doos 07 c
Onderwijs / Vorming onderwijzend personeel MULO Marum doos 07 c
Onderwijs / Vorming Programma 1982/1983 MAVO Marum doos 07 c
Onderwijs / Vorming Statuten en huishoudelijk reglement Ver.Prot.Chr.Onderwijs doos 07 c
Onderwijs / Vorming Besturenraad algemeen doos 07 d
Onderwijs / Vorming Map correspondentie buitengebruikstelling school/leerkrachten Marum doos 07 d
Onderwijs / Vorming ledenlijst mei 1987 doos 07 e
Onderwijs / Vorming Protestants Christelijk Onderwijs Marum diversen en giften bij opheffing MAVO doos 07 e
Onderwijs / Vorming Envelop met kaartjes ‘de Springplank’ teruggevonden luchtballonnen 1994 doos 07 f
Onderwijs / Vorming Absentielijst 1967/1968 ontw. J.J.Zijp doos 07 g
Onderwijs / Vorming brieven (1938-1945) aan diversen scholen doos 07 g
Onderwijs / Vorming leerlingenkaarten Niebert OLS doos 07 g
Onderwijs / Vorming Leerlingenlijsten 1871-1909 OLS Niebert doos 07 g
Onderwijs / Vorming Notulen Ouderraad 1935 t/m 1987 ( -1945 en 1972 t/m 1974 ) doos 07 h
Onderwijs / Vorming Openbare Basisschool “de Klinker” Correspondentie enz. Niebert doos 07 h
Onderwijs / Vorming Openbare Basisschool OLS Niebert Presentielijsten / ouderavonden en verslagen 1947 t/m 1981 doos 07 h
Onderwijs / Vorming Openbare Basisschool “de Klinker” Schoolkranten Niebert doos 07 i
Onderwijs / Vorming Stichting Sociaal Cultureel Werk Marum doos 07 i
Onderwijs / Vorming Begroting 1985/1986 doos 07 j
Onderwijs / Vorming correspondentie overname De Werkplaats / pand Dorpshuisstraat 13 doos 07 j
Onderwijs / Vorming Inschrijvingen KvK doos 07 j
Onderwijs / Vorming Jaarrekening 1980 / 1986 doos 07 j
Onderwijs / Vorming Statutenwijziging 28-06-1979 /2 documenten doos 07 j
Onderwijs / Vorming subsidieaanvragen enz. doos 07 j
Onderwijs / Vorming wijzigingsakte 03-01-1986 doos 07 j
Onderwijs / Vorming jaarrekening 1986 + 1e halfjaar 1987 doos 07 k
Onderwijs / Vorming Mammoet Cultureel werk doos 07 k
Onderwijs / Vorming Projekt Mensen zonder werk doos 07 k
Onderwijs / Vorming rekening 2e halfjaar 1986ju doos 07 k
Onderwijs / Vorming Belijdeniskaarten Jannes Cupery en echtgenote Anna de Vries doos 07 m
Onderwijs / Vorming brieven correspondentie OLS Nuis 2x doos 07 m
Onderwijs / Vorming Burgerlijke stand Cupery 2st. doos 07 m
Onderwijs / Vorming foto’s school Nuis doos 07 m
Onderwijs / Vorming kopie leerplan Marum + boekjes 07-04-1898 doos 07 m
Onderwijs / Vorming plan christelijke school Nuis doos 07 m
Onderwijs / Vorming knipsel directeur Marumer Landbouwschool J.Koopman 1962 doos 07 n
Onderwijs / Vorming koepokinenting 1874/1880 Nuis doos 07 n
Onderwijs / Vorming Kopietjes artikel landbouwschool Marum Leeuwarder Courant 01-4-1937 doos 07 n
Onderwijs / Vorming schoolfoto’s Openbare school Nuis 1900 /1925 doos 07 n
Onderwijs / Vorming schoolkranten Coepel doos 07 n
Onderwijs / Vorming spaarkaarten Cooperatieve Boerenleenbank doos 07 n
Onderwijs / Vorming Inschrijvingen leerlingen OLS NUIS 1873 t/m 1926 (1923 mist) doos 07 o
Onderwijs / Vorming Inschrijvingen leerlingen OLS NUIS 1873 t/m 1926 (1923 mist) doos 07 p
Onderwijs / Vorming Openbare lage school Boerakker bestek Nieuwbouw 1955/1956 doos 07 v
Onderwijs / Vorming oprichtings + notulen 1928/1968 Bijz.school Niebert doos 07 v
Onderwijs / Vorming kasboek/ financien/notulen Bijz.school Niebert doos 07 w
Onderwijs / Vorming 3 schoolschriften (Dalstra, familie van vrouw van Henk Posthumus ) + 1 schoolschrift (K.Elema- de Boer) doos 07 y
Onderwijs / Vorming diversen Jenaplanschool Niebert doos 07 y
Onderwijs / Vorming Administratie Speelotheek doos 07 z
Middenstand 4 boekjes moto cross doos 08
Middenstand Almanak 1924 / 1912 Bosatlas / schoolatlas / wedstrijdkalender 1973 / vlag doos 08
Middenstand diverse nota’s 1978/1980/1981/1982/1983/1984 doos 08
Middenstand Fam. Posthumus, Niebert + interview doos 08
Middenstand fam. Posthumus, Raad van Arbeid Marum doos 08
Middenstand fam. Posthumus, schoolrapporten enz. (Lina Geeske / Hendrik Jacobus, Marum) doos 08
Middenstand kaart Boderijders Dijkstra en Renkema- Marum doos 08
Middenstand Kopietjes artikel tolhuis Leeuwarder Courant 09-09-1903 doos 08
Middenstand Kopietjes artikel tolhuis Niebert 31-10-1906 / 04-02-1911 doos 08
Middenstand nota F.Posthumus, bouwmaterialen (briefkaart) doos 08
Middenstand nota G. de Vries, manufacturen-bedden-dekens doos 08
Middenstand nota J.Klamer, Borstelwerk, mandenwerk, reismanden enz. doos 08
Middenstand nota K.Gunter, kachel- en grofsmederij doos 08
Middenstand nota kladje doos 08
Middenstand nota Middel, rijwielen, Motoren en automobielen doos 08
Middenstand nota Zigterman’s goedkoope meubelwinkels + envelop doos 08
Mobiliteit geschiedenis ESA kroniek van een bedrijf n.a.v boek 1927-2007 doos 09
Gebouwen / Monumenten brief molen De Wilp doos 10
Gebouwen / Monumenten brief over fam. Holtrop doos 10
Gebouwen / Monumenten foto’s molen Niebert doos 10
Gebouwen / Monumenten foto’s monumenten doos 10
Gebouwen / Monumenten kerk Noordwijk doos 10
Gebouwen / Monumenten Monumenten in Marum doos 10
Gebouwen / Monumenten Nanninga’s molen Niebert doos 10
Gebouwen / Monumenten Romaanse kerk doos 10
Gebouwen / Monumenten Tolhuisje Niebert doos 10
Kadaster / Koopakten 200 jaar Coendersborch brochure doos 10 a
Kadaster / Koopakten akte de Boer, Niebert doos 10 a
Kadaster / Koopakten akte Tjeerd de Boer en Wimke Deknatel landverkoop doos 10 a
Kadaster / Koopakten landgoed Coendersborch / kaart Nuis doos 10 a
Kadaster / Koopakten stafkaarten: Trimunt, Hoogkerk, Hoogkerk 7c, Drachten 11e, Surhuisterveen 6 g, Grootegast 6h, Norg 12a, Marum-W /Noordwijk, Marum 11f, Niebert/ Nuis, Leidijk, Frieschepalen, Boerakker, De Wilp doos 10 a
Sport / Spel 3 kranten elf stedentocht + 1 krant 31-12-1987 doos 11
Sport / Spel Administratie Ouderengym 2004 – 2008 doos 11
Sport / Spel Contributielijst doos 11
Sport / Spel envelop vv Marum doos 11
Sport / Spel Jubileumeditie SVMH 1933 – 1983 doos 11
Sport / Spel Jubileumkrant 50 jaar SVMH doos 11
Sport / Spel jubileumkrant Wotterwille doos 11
Sport / Spel Kasboek Beter Bewegen bejaarden (1984 / 2004) doos 11
Sport / Spel Ledenlijst Bejaardengymnastiek (1989 – 2004) doos 11
Sport / Spel ledenlijst MKC (korfbalclub) 1945/1951 doos 11
Sport / Spel lied 50 jarig bestaan Wees Kwiek doos 11
Sport / Spel Marum lied doos 11
Sport / Spel Opstellingen voetbal VOMOS 1950 t/m 1951 doos 11
Sport / Spel Uitvoering Crescendo 17 februari ?? doos 11
Sport / Spel Administratie MVBO 1996 – 2003 zie ook aparte doos doos 11 a
Sport / Spel Carnavalsvereniging “De meraokelmaokers” Marum diversen bescheiden doos 11 b
Landbouw 3 melkcontroleboekjes fam.Wiersma 1948 / 1958 / 1964 doos 12
Landbouw advertenties uit 1897 doos 12
Landbouw Oorkonde cursus KI doos 12
Landbouw Statuten en Huishoudelijk Reglement Vee-verzekering De Wilp doos 12
Landbouw Veefonds De Wilp 1918 / 1925 doos 12
Landbouw Veefonds De Wilp 1938 / 1972 doos 12
Landbouw Veefonds De Wilp 1973 / 1995 doos 12
Landbouw Veefonds De Wilp 1977 / 1990 Boekhouding doos 12
Landbouw Veefonds De Wilp 1991/ 1995 Boekhouding doos 12
Landbouw Veefonds De Wilp 2 mapjes Rabobank doos 12
Landbouw Veefonds De Wilp Financiele overzichten 1989 / 1996 doos 12
Politiek boekjes PvdA doos 13
Politiek krantenartikel Boerenpartij doos 13
Politiek PvdA artikelen knipsels doos 13
Politiek notulen / agenda’s PvdA + 1 map voor 1970 doos 13 a
Politiek krantjes PvdA 1970 – 2000 doos 13 b
Politiek Kasboek AR-kiesvereniging De Wilp 1946 t/m1952 doos 13 c
Politiek krantjes PvdA 1970 – 2000 doos 13 c
Politiek Wonen en werken in het Zuidelijk Westerkwartier 2000 Opstellen doos 13 c
Politiek Diversen ARP en CDA 1945 / 1990 doos 13 d
Industrie Coop.Stoomzuivelfabriek en Graanmalerij “DE GOEDE HULP” De Wilp (Gron.) Jaarverslag over het Boekjaar 1 jan / 31 dec 1931 doos 14
Industrie Coop.Stoomzuivelfabriek en Graanmalerij “DE GOEDE HULP” De Wilp (Groningen) Jaarverslag over het Boekjaar 1 jan / 31 dec 1930 doos 14
Industrie foto fabriek Zuivel fabriek Marum doos 14
Industrie Jaarverslag Coop ZuidelijkWesterkwartier Marum 1960/1975 doos 14
Industrie Jaarverslag van de Coop.Stoomzuivelfabriek en Graanmalerij “DE GOEDE HULP” Boekjaar 1 jan.1927 – 1 jan.1928 doos 14
Industrie Jaarverslag van de Coop.Stoomzuivelfabriek en Korenmaalderij “DE GOEDE HULP” Boekjaar 1 jan.1917 – 1 jan.1918 (2x) doos 14
Musea / Beeldende Kunst Eevm Omkiekn / In-en Uitgaande post 1986 – 1991 doos 15
Musea / Beeldende Kunst Eevm Omkiekn / Notulen, In-en Uitgaande post. 1986 – 1996 doos 15
Musea / Beeldende Kunst Eevm Omkiekn ( 5 verslagen VVV Groningen) doos 15 a
Musea / Beeldende Kunst Eevm Omkiekn / Bezoekersboek 1993 – 2002 doos 15 a
Musea / Beeldende Kunst Eevm Omkiekn / In-en Uitgaande post 1997 – 2002 doos 15 a
Musea / Beeldende Kunst Eevm Omkiekn / Knipsels doos 15 a
Musea / Beeldende Kunst Folders ’t Rieuw / Culturele Driehoek 1986 – 1991 doos 15 a
Musea / Beeldende Kunst foto opening Rieuw doos 15 a
Musea / Beeldende Kunst Map Federatie (’t Rieuw – Steenhuis – Molen) 1993 – 1994 doos 15 a
Muziek / Dans / Cultuur 3 kwartetten Groninger / Fries doos 16
Muziek / Dans / Cultuur 3 programma’s Zaalconcours Drumbands doos 16
Muziek / Dans / Cultuur afschrift culturele raad giro 1980 doos 16
Muziek / Dans / Cultuur Amicitia 1994 doos 16
Muziek / Dans / Cultuur boekje Jubileumconcert 2004 Chr.Muziekver.Harmonie Marum doos 16
Muziek / Dans / Cultuur diversen Gem.koor Crescendo doos 16
Muziek / Dans / Cultuur Evenement opening muziektent Nuis Amicitia 1948 doos 16
Muziek / Dans / Cultuur Knipsels toneelclub De Wilp en Opende doos 16
Muziek / Dans / Cultuur kwartetspel Gem.Marum / Showband Marum doos 16
Muziek / Dans / Cultuur muziekstukken doos 16
Muziek / Dans / Cultuur sigarendoosje met nota’s culturele raad 1970 doos 16
Muziek / Dans / Cultuur Verslagboek VCJB afd. De Wilp (1950 / 1955) doos 16
Toneel Alles komedy doos 16 a
Toneel Als stad en land elkaar ontmoeten doos 16 a
Toneel Amalia Azalia doos 16 a
Toneel Angst voor schoonmama doos 16 a
Toneel Antje Mikmak doos 16 a
Toneel Appie bringt utkomst doos 16 a
Toneel Avond doos 16 a
Toneel Bemoeial doos 16 a
Toneel Betalen is de boodschap doos 16 a
Toneel Bleue Hannes doos 16 a
Toneel Blijf zitten doos 16 a
Toneel Boer en tandarts doos 16 a
Toneel Broeders vrijmetselaars doos 16 a
Toneel Broer Jan doos 16 a
Toneel Burgemeester van Pimpelen leert dansen doos 16 a
Toneel Cel 13 is vrij! doos 16 a
Toneel Commissaris Misset doos 16 a
Toneel Daar is Mijnheer! doos 16 a
Toneel Dat had je gedacht doos 16 a
Toneel De bibliothecaris doos 16 a
Toneel De boot is an doos 16 a
Toneel De cocospalm doos 16 a
Toneel De distel doos 16 a
Toneel Deining om de dorpsdokter doos 16 a
Toneel Dokter in het paradijs doos 16 a
Toneel Een beeld van een man doos 16 a
Toneel En de bossen zingen hun lied doos 16 a
Toneel Ien dei boer en boerinne doos 16 a
Toneel In de branding doos 16 a
Toneel Op ’t artistenbureau doos 16 a
Toneel De doofpot doos 16 b
Toneel De dorpskleermaker doos 16 b
Toneel De ebbenhouten olifant doos 16 b
Toneel De fluitziekte doos 16 b
Toneel De geestverschijning doos 16 b
Toneel De gevolgen van een kus doos 16 b
Toneel De handlangers doos 16 b
Toneel De heilige vlam doos 16 b
Toneel De hele stad is er vol van doos 16 b
Toneel De herberg “Visserswelvaren” doos 16 b
Toneel De hond van de tuinman doos 16 b
Toneel De houten ham doos 16 b
Toneel De huwelijksadvertentie doos 16 b
Toneel De Jansens krijgen inwoning doos 16 b
Toneel De Jas doos 16 b
Toneel Drie is teveel doos 16 b
Toneel Drie vrouwen om……een doos 16 b
Toneel En Jacob diende doos 16 b
Toneel Fatum doos 16 b
Toneel Fernand de Speler doos 16 b
Toneel Gebroeders kalkoen doos 16 b
Toneel Geen dubbeltje in zijn zak doos 16 b
Toneel Gerriet wil der vandeur doos 16 b
Toneel Gieren op het veilig nest doos 16 b
Toneel Gouddorst (regieexemplaar) doos 16 b
Toneel Graaf-Loodgieter doos 16 b
Toneel Groeten uit Nice doos 16 b
Toneel Grote kinderen doos 16 b
Toneel Haar laatste wil doos 16 b
Toneel Hagenaars en pension doos 16 b
Toneel Harm op vrijersvoeten doos 16 b
Toneel Het hing in de lucht doos 16 b
Toneel Het hoedje van Marius doos 16 b
Toneel Het huis van licht en schaduw doos 16 b
Toneel Het huwelijk van den dag doos 16 b
Toneel Hij is onschuldig doos 16 b
Toneel Hoog bezoek doos 16 b
Toneel Hou Derk hom ’t flikte doos 16 b
Toneel In ’t gouden haantje doos 16 b
Toneel Jan Ongeluk doos 16 b
Toneel Jeanne doos 16 b
Toneel Op eigen benen doos 16 b
Toneel Aan de kedde doos 16 c
Toneel De kandelaars van de bisschop doos 16 c
Toneel De kiesvereeniging van Stellendijk doos 16 c
Toneel De koperen ketel doos 16 c
Toneel De kromme doos 16 c
Toneel De liedjeszanger doos 16 c
Toneel De majoor doos 16 c
Toneel De meid doos 16 c
Toneel De varkensslachter doos 16 c
Toneel Een kerstavond doos 16 c
Toneel Een mandje eieren doos 16 c
Toneel Een minnaar in de kleerkast doos 16 c
Toneel Jubileum doos 16 c
Toneel Kamers met ontbijt doos 16 c
Toneel Klokken luiden voor Annie doos 16 c
Toneel Klopsmoa vragt ’n nei hoesholderske doos 16 c
Toneel Kontact met Kootje doos 16 c
Toneel Kop d’r veurholn doos 16 c
Toneel Levensdwang doos 16 c
Toneel Levensschaduwen doos 16 c
Toneel Loods aan boort doos 16 c
Toneel Marjatta doos 16 c
Toneel Marjatta’s offer doos 16 c
Toneel Met leege handen doos 16 c
Toneel Mevrouw is niet thuis doos 16 c
Toneel Mevrouw is op reis doos 16 c
Toneel Mijn man is weer naar zee doos 16 c
Toneel Mister doe het zelf doos 16 c
Toneel Moord doos 16 c
Toneel Muggen om de kaars doos 16 c
Toneel Op het leste nippertje doos 16 c
Toneel t Koren is onderdak doos 16 c
Toneel Voor een liefdadig doel doos 16 c
Toneel Als stad en land elkaar ontmoeten doos 16 d
Toneel Daar is Mijnheer! doos 16 d
Toneel De nieuwe badplaats doos 16 d
Toneel De privé verpleegster doos 16 d
Toneel De rauwe grond doos 16 d
Toneel De rijzweep of Twintig jaar later doos 16 d
Toneel De sigaren van Christine doos 16 d
Toneel De stiekelspoorn doos 16 d
Toneel De stoptrein doos 16 d
Toneel Een muisje met een heel vreemd staartje doos 16 d
Toneel Een schat van een buste doos 16 d
Toneel Een schip vaart uit doos 16 d
Toneel En pension doos 16 d
Toneel Mijnheer de senator doos 16 d
Toneel Ol Jansen in jonkmeulen doos 16 d
Toneel Oma doos 16 d
Toneel Ome Loeks doos 16 d
Toneel Onder de bandieten doos 16 d
Toneel Onder één dak doos 16 d
Toneel Ongeloovige Thomas doos 16 d
Toneel Ons tweede huisje doos 16 d
Toneel Ontbijt op bed doos 16 d
Toneel Opoe doos 16 d
Toneel Pantoffelheld af/Agent, neem me mee doos 16 d
Toneel Politiezaken doos 16 d
Toneel Polly Perkins doos 16 d
Toneel Regina doos 16 d
Toneel Romance rond artikel 17 doos 16 d
Toneel Schaduw in de zon doos 16 d
Toneel Spook te koop doos 16 d
Toneel Stiekel doos 16 d
Toneel Stormeiland doos 16 d
Toneel Telefoon voor meneer doos 16 d
Toneel Zeg het met bloemen doos 16 d
Toneel De trekpleister doos 16 e
Toneel De weduwe Hansen doos 16 e
Toneel De weg terug doos 16 e
Toneel De werkstaking doos 16 e
Toneel De zon te gemoet doos 16 e
Toneel Het verlote landhuis aan den grooten weg doos 16 e
Toneel Het witte legioen doos 16 e
Toneel Het zangersfeest doos 16 e
Toneel In het vrolijke weerhaantje doos 16 e
Toneel Met de x-stralen doos 16 e
Toneel n Wespennest doos 16 e
Toneel t Was maar een loods doos 16 e
Toneel Thuis gebleven doos 16 e
Toneel Toby or not Toby doos 16 e
Toneel Tot weder dienst bereid doos 16 e
Toneel Tropenadel doos 16 e
Toneel Trouwen of betalen doos 16 e
Toneel Truusje Meyer doos 16 e
Toneel Tussen vijf en half zes doos 16 e
Toneel Twee oude bekenden of het gevolg van een rukwind` doos 16 e
Toneel Vechten voor geluk doos 16 e
Toneel Verbroken banden doos 16 e
Toneel Verroer je niet doos 16 e
Toneel Veurjoar in bainen doos 16 e
Toneel Vlammende wieken doos 16 e
Toneel Volgende halte doos 16 e
Toneel Waarom zweeg je zo lang doos 16 e
Toneel Wantrouwen doos 16 e
Toneel Wel zol’t winnen? doos 16 e
Toneel Wie zal hem zijn doos 16 e
Toneel Wij komen niet uit met ons pensioen doos 16 e
Toneel Wij weten niet alles doos 16 e
Toneel Wilde vaart doos 16 e
Toneel Zeg kan ik je man even lenen doos 16 e
Toneel Ziek gemeld doos 16 e
Toneel Zij komen in het donker doos 16 e
Toneel Zomaar een veearts doos 16 e
Toneel Zonsopgang doos 16 e
Toneel Als de lente komt in ’t land doos 16 f
Toneel Boerinnne doos 16 f
Toneel De ingebeelde ziekte doos 16 f
Toneel De kuische bruidegom doos 16 f
Toneel De kunst wordt duur betaald doos 16 f
Toneel De onbetaalbare loodgieter doos 16 f
Toneel Een vierde in het spel doos 16 f
Toneel Het begon in’n gracht doos 16 f
Toneel Het spook van de vrijburcht doos 16 f
Toneel Het witte schaap van de familie doos 16 f
Toneel Hou moeke oet stad kwam doos 16 f
Toneel Maaike doos 16 f
Toneel n Fluitje van een cent doos 16 f
Toneel n Male veziede doos 16 f
Toneel Oan de sedyk doos 16 f
Toneel Olle jongens doos 16 f
Toneel Onder een dak doos 16 f
Toneel Ons Maaid doos 16 f
Toneel Opa apestaartje .nl doos 16 f
Toneel Pietje de duivel doos 16 f
Toneel Spionnen in het circus doos 16 f
Toneel t Geluk hangt aan ’n zieden droadje doos 16 f
Toneel Vogel vlieg de wereld in doos 16 f
Toneel diverse (kinder)toneelstukken doos 16 g
Toneel Eendracht 1999-2000 doos 16 h
Toneel Eendracht Administratie doos 16 p
Toneel Eendracht Administratie doos 16 q
Toneel Eendracht Administratie / Notulen doos 16 u
Toneel Eendracht Administratie / Notulen doos 16 v
Toneel Eendracht Administratie / Notulen doos 16 w
WO II De hongertocht Leentje Huisman CD (Tv-uitzending 01-05-2016) doos 18
WO II Artikel De Woudklank Kogelgaten brengen oorlogsverhaal tot leven doos 18 / 18a
WO II Bevrijdingsbord De Wilp 13-04-1945 doos 18 / 18a
WO II Bevrijdingskrant 1945 – 1995 doos 18 / 18a
WO II Brief Mevr. Mansom / poolse jongen in oorlogswinter doos 18 / 18a
WO II brief Pier Nobach doos 18 / 18a
WO II Briefkaart fam.Heuker 1939 doos 18 / 18a
WO II De Grootegaster 1945 herbegrafenis enz. doos 18 / 18a
WO II diverse artikelen oorlog doos 18 / 18a
WO II Elisabet 29-04-2011 doos 18 / 18a
WO II Fietsend door Gastvrij en vrij Opsterland t.g.v 40 jarig Bevrijdingsfeest doos 18 / 18a
WO II knoop kriegsmarine doos 18 / 18a
WO II Kopieën Oorlogs en verzetsmateriaal doos 18 / 18a
WO II krant oorlogsmonument T. de Witte doos 18 / 18a
WO II Leekster Courant / Westerkwartier Noorderveld 1943 / 1946 doos 18 / 18a
WO II Map Nederlandsch Volksherstel en Stichting 1940/1945 brieven enz. (Niebert) doos 18 / 18a
WO II Map verzameling J. v.d. Kamp diverse nota’s enz. doos 18 / 18a
WO II Oorlogsherinneringen ds. Foppe de Jong doos 18 / 18a
WO II Razzia in de kerken in de gemeente 1944 (mei 2004) doos 18 / 18a
WO II Revue oorlogsherinnering doos 18 / 18a
WO II Stamkaart + afhaalbonnen + bonnen bakkerszaak Hofstee, Marum doos 18 / 18a
WO II Verslag evacuee’s 1945 doos 18 / 18a
WO II Willem Wester verteld doos 18 / 18a
Geschiedenis Acht Dorpennieuws mrt 1979 + foto B en W 1930 doos 18 aa
Geschiedenis Artikel Alberdaheerd 2005 doos 18 aa
Geschiedenis benzinebon doos 18 aa
Geschiedenis Fotoalbum Oud Marum doos 18 aa
Geschiedenis Knipsels / kopieen Faber doos 18 aa
Geschiedenis Knipsels Marum 1987 / 1995 doos 18 aa
Geschiedenis Kopieen Nationale Militie 1839 doos 18 aa
Geschiedenis kopieen Trimunt en Witte Nonnenpad doos 18 aa
Geschiedenis Leekster Courant 1959 / 1965 / 1979 doos 18 aa
Geschiedenis lijst vervoer Marum / Coevorden 1813 doos 18 aa
Geschiedenis Rapport achtergebleven lotelingen No.L 3/12 -2 1922 doos 18 aa
Geschiedenis Doos kranten Hiemstra doos 18 ab
Geschiedenis knipsels asielzoekrsprocedure Nuis doos 18 ac
Geschiedenis Notulen – en oprichtingsakte SOAM enz. (1989) (Opvang Asielzoekers Marum) doos 18 ac
Geschiedenis Knipsels kamp Nuis (Swet) doos 18 ad
Geschiedenis Swet 2 boeken (veuruutblik en gedenkboek) 2007/2011 doos 18 ad
Geschiedenis aankoop veengronden 1746 doos 18 ae
Geschiedenis beschrijving Jan Gosseswijk, De Wilp (1964?)(envelop F.Pera) doos 18 ae
Geschiedenis diverse kranten 1958/1963/1964 doos 18 ae
Geschiedenis diversen grenspalen doos 18 ae
Geschiedenis Eigendommen van Teijens doos 18 ae
Geschiedenis gedicht vlag Marum doos 18 ae
Geschiedenis grenspalen fr/gr. doos 18 ae
Geschiedenis knipsels en reglement buurtschap Hamrik doos 18 ae
Geschiedenis leefbaarheidsonderzoek alle dorpen doos 18 ae
Geschiedenis Leekster Courant 1902 doos 18 ae
Geschiedenis Lezing over de Vlijt, De Wilp doos 18 ae
Geschiedenis Openbare Basisschool “de Dorpel” jubileumkrant doos 18 ae
Geschiedenis verveening de Haar / Trimunt doos 18 ae
Familiearchieven Archief fam. Geert de Vries doos 18 c
Familiearchieven brief + oorkonde betr. Bontje Visser doos 18 c
Familiearchieven brief erven Hazenberg 1902 doos 18 c
Familiearchieven Copie Akte van overeenkomst 1759 doos 18 c
Familiearchieven Envelop Mw. Spoelman – Buiter doos 18 c
Familiearchieven Fam.Hoekstra, Trimunt doos 18 c
Familiearchieven Foto fam. Ybema Turflossen in De Wilp doos 18 c
Familiearchieven IJpe IJbema, Televisie- en Radiokaart doos 18 c
Familiearchieven Inventaris fam.archief de Grijs Alserda JNT van Albada 1972 doos 18 c
Familiearchieven jeugdherinnering A.Koster doos 18 c
Familiearchieven Liber amicorum Vriendenboek K.J.R. van Barneveld doos 18 c
Familiearchieven nota Zand- en Grindhandel IJtze IJbema doos 18 c
Familiearchieven Televisie- en Radiokaart doos 18 c
Familiearchieven Afrekening Nalatenschap doos 18 d
Familiearchieven Huurboekje 1872 / 1946 doos 18 d
Familiearchieven Kroon winkelboekje vanaf 1962 doos 18 d
Familiearchieven nota P.F.Cuperus 1952 doos 18 d
Familiearchieven Obligatie met hypotheek no 8391 doos 18 d
Familiearchieven Polis Brandverzekering doos 18 d
Familiearchieven Polis Neerlandia no 113116 met 2 aanhangsels doos 18 d
Familiearchieven Rouwkaarten doos 18 d
Familiearchieven Tekening en Bouwvergunning Marum A 21 doos 18 d
Familiearchieven Toneelstuk PETEMOEI doos 18 d
Familiearchieven Uittreksel Cadasterplan Marum sectie B, C, F, G. doos 18 d
Familiearchieven boerenpartij 1968 doos 18 e
Familiearchieven distributiekaarten / bonnen doos 18 e
Familiearchieven diverse aktes fam.Heuker doos 18 e
Familiearchieven diverse diploma’s en oorkondes (van der Heide, Marum ) doos 18 e
Familiearchieven diverse knipsels Niebert / Marums volkslied / Jakob Hanzes de Boer / afscheid Heikema / Kruisweg / doos 18 e
Familiearchieven fam.Nicolaas Berghuis en Harmina Folmer doos 18 e
Familiearchieven Fam.Siebinga doos 18 e
Familiearchieven Familiearchief Kopinga Niebert Molenweg 47 diversen doos 18 e
Familiearchieven Familiearchief Meinema doos 18 e
Familiearchieven Familiearchief Mertens kruidenier te Nuis doos 18 e
Familiearchieven foto Ype en Grietje Grashuis doos 18 e
Familiearchieven Houdt Moed + Rumoer om P. de Boer 1954 doos 18 e
Familiearchieven huwelijkslied Ello Mertens en vrouw doos 18 e
Familiearchieven kaart consultatiebureau J.Rekker doos 18 e
Familiearchieven knipsels / identiteitskaart doos 18 e
Familiearchieven koopaktes 1952 / 1961 / 1979 doos 18 e
Familiearchieven overlijdensbericht fam.Roelsma doos 18 e
Familiearchieven Vergunning N.B.S doos 18 e
Familiearchieven Verkoop Ureterp 10-12-1910 Oosterbaan doos 18 e
Familiearchieven Bakker W.Folmer doos 18 f
Familiearchieven boekje J.Tienstra doos 18 f
Familiearchieven De groninger geslachten Ausma en Ausema doos 18 f
Familiearchieven familiearchief Varwijk doos 18 f
Familiearchieven Afrekening hypotheekakte 1956 H.Hoek doos 18 g
Familiearchieven Concept Koopacte 1928 doos 18 g
Familiearchieven De Wilp Harm Varwijk, Klauwertswei, Siegerswoude (boekhouding + verhalen (dagloner vertelt) + foto’s / overlijdens 1971-1984 / bodemkunde / publieke verkoop bungalow / tekenschriftjes / kwitanties enz. landbouwschap, paardenverzekering , eierhandel, wouda /akte lening / verkoopakte weiland / diverse schoolschriften ) doos 18 g
Familiearchieven envelop kaartjes doos 18 g
Familiearchieven Koopakte 18-10-1913 doos 18 g
Familiearchieven Koopakte 20-02-1928 doos 18 g
Familiearchieven Koopakte Keuningsweg 10 doos 18 g
Familiearchieven Verzekeringspapieren Onderlinge brandwaarborg Maatschappij Leek en Marum doos 18 g
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch brief ontslag Omroepvereniging VARA / getuigschrift doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch Briefjes / rapporten / eindexamen / getuigschrift Rijks Hoogere Burgerschool, Drachten doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch Briefjes Rijksuniversiteit doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch diverse foto’s doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch keuring voor den dienstplicht 1946 doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch Knipselmap doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch Oorkonde gem Hilversum doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch Oorkonde Ridder in de Orde van Oranje Nassau doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch Oorkonde verdiensten gem.Hilversum 31-01-1984 doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch Oorkonde Visser Neerlandia doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch Schetsboek doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch Schoolrapport Openbare Lagers School doos 18 h
Familiearchieven fam. Ate Doornbosch Solicitatie arbeidsovereenkomst Raad van Arbeid Groningen en ontslagbewijs doos 18 h
Familiearchieven portretten vam Izaak Haak en Anna Catharina Ploeg (parenteel en kwartierstaat) doos 18 h
Familiearchieven 4 plakboeken overlijdensadvertentie enz. 1921 / 1996 doos 18 i
Familiearchieven koopaktes 1911/1912/1915/1939 (Tonkens, Ausma, Heidinga) doos 18 i
Land- en Volkenkunde 2 boekjes Waterschap Westerkwartier Hoofdwatergangen sept.1966 doos 19
Land- en Volkenkunde Beschrijving Coendersborg Nuis + plattegrond doos 19
Land- en Volkenkunde Haarsterweg doos 19
Land- en Volkenkunde Knipsels Noordwijk (dorpshuis) doos 19
Land- en Volkenkunde krantenartikel okt. 1973 Pieter Nienhuis door John Boetes doos 19
Land- en Volkenkunde Op Borchtocht (wandeltocht) doos 19
Land- en Volkenkunde Tetswijk / Jonkersvaart doos 19
Land- en Volkenkunde Van Breemhaar tot Nij Bremen CD doos 19
Land- en Volkenkunde Veld-Weg en Waternamen Nuis/Niebert doos 19
Land- en Volkenkunde 200 jaar Marum + presentatiemap doos 19 a
Land- en Volkenkunde fam Idsingh enz. doos 19 a
Land- en Volkenkunde schatvondst uit 9e eeuw Romeinse munt doos 19 a
Recreatie Folder Culturele driehoek doos 20
Recreatie Folder Toeristische thema route gemeente Marum VVV 1996 doos 20
Recreatie Folders Groninger Landschap doos 20
Recreatie Natuurontdekroute Trimunt en Jilt Dijksheide doos 20
Recreatie Plattegrond Marum enz. van 1996 /1997 / 1998/ 2000 / 2001-2002 doos 20
Ruimtelijke Ordening Beheersplan Westerkwartier Zuid 1992 doos 20
Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplan Buitengebied 1981 / 1984 / 1987 (3 stuks ) Gemeente Marum doos 20
Ruimtelijke Ordening Conceptraamwerk en Raamwerk voor Landinrichting ZWK (Nuis-Niebert) doos 20
Ruimtelijke Ordening Doelstellingennota ZWK 1981/1982 doos 20
Ruimtelijke Ordening Dwarsdiep, Polder Oude Riet inventarisatie IVN watergidsencursus 2004-2005 doos 20
Ruimtelijke Ordening Effect knip Raming verkeersdruk 2010 doos 20
Ruimtelijke Ordening Het unicum van Marum Informatieboekje doos 20
Ruimtelijke Ordening Het Zuidelijk Westerkwartier Bestuurscommissie 1971 doos 20
Ruimtelijke Ordening Het ZWK waarheen?1978 doos 20
Ruimtelijke Ordening Houtsingels in het ZWK 1981 doos 20
Ruimtelijke Ordening kaart beheer landbouwgronden aug.1987 doos 20
Ruimtelijke Ordening Landbouwstructuuronderzoek Groningen doos 20
Ruimtelijke Ordening Landschapsonderhoud ZWK cie Landbouwgronden Groningen mei 1998 doos 20
Ruimtelijke Ordening Omnummering huisnummers 1959/1963 doos 20
Ruimtelijke Ordening Ontwerp beheersplan Dwarsdiep en Driepolders (2 verslagen ) cie Landbouwgronden Groningen mei 1998 doos 20
Ruimtelijke Ordening Plan Rekreatie en Toerisme gem.Marum 1996-2000 Gemeente Marum doos 20
Ruimtelijke Ordening Raamwerk voor Landinrichting ZWK doos 20
Ruimtelijke Ordening Ruimte met toekomst Informatieboekje doos 20
Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke visie Marum 2003 doos 20
Ruimtelijke Ordening Stedenbouwkundig plan Holten 3 / straatnamen ?? doos 20
Ruimtelijke Ordening Sub-commissie Landinrichting Zwk Landinrichtingsdienst mei 1978 doos 20
Ruimtelijke Ordening Susidieregeling agrarisch natuurbeheer doos 20
Ruimtelijke Ordening t Kon minder Sociaal economisch onderzoek doos 20
Ruimtelijke Ordening Verkeersplan Marum Gemeente Marum doos 20
Ruimtelijke Ordening Verzuring gevoelige gebieden ( 2 verslagen) gemeente Marum / Leek / Grootegast 1991 doos 20
Ruimtelijke Ordening Wonen en Werken in het Westerkwartier 2000 Team 94 Westerkwartier doos 20
Recreatie 2 floppy’s H.V Marum 2003 en 2002 doos 20 a
Recreatie diversen van Ale Meinema IVM doos 20 a
Recreatie Het zuidelijk Westerkwartier van Groningen dec.1976 (kultuurhistorische benadering) doos 20 a
Recreatie Informatie Westerkwartier 2013 doos 20 a
Recreatie Inspraakverslag Landinrichtingsalternatieven 1979 deel a doos 20 a
Recreatie Inspraakverslag Landinrichtingsalternatieven 1979 deel b doos 20 a
Recreatie Landinrichting (3 plannen ) doos 20 a
Recreatie Landinrichtingsstudie Zuidelijk Westerkwartier doos 20 a
Recreatie Marum trefpunt van groningen/drenthe enz. doos 20 a
Recreatie plattegronden Marum (1969 enz.) + herz.1957 P.v.Loo doos 20 a
Recreatie Reservaatsgebied Dwarsdiep 2 kaarten + 2 (te ontwerpen) rijwielpadenkaarten doos 20 a
Recreatie S.S.Z 1965 (huis Noorderweg) doos 20 a
Recreatie Heemkundekring 2003/2008 (in- en uitgaande post) doos 21
Recreatie 2 CD’s fam. Siebenga doos 21 a
Recreatie 2 dvd werkmap Olde guet / 200 jr Marum doos 21 a
Recreatie April 2010 (65 jaar geleden werd Marum bevrijd) doos 21 a
Recreatie krant publicatie Heemkunde 15-09-2009 doos 21 a
Recreatie presentatie 1e ’t olde guet doos 21 a
Recreatie t olde guet nr 1-25 doos 21 a
Recreatie Verhoalen uut Marum + CD doos 21 a
Recreatie diversen buiten gem. Marum doos 22
Recreatie Expositie boerderijen en kaarten 2009 doos 23
Recreatie 1699/1811 doop-trouwboeken Nuis-Niebert enz. doos 23 (bij schoenen)
Recreatie School Nuis absentielijsten 1949-1973 doos 24 (groot)
Recreatie absentielijsten 1942 / 1975 Bijzondere school Niebert doos 25 (groot)
Recreatie Bijzondere school Niebert doos 25 (groot)
Recreatie diversen school Niebert doos 25 (groot)
Lauwertakken De Wilp 1934 doos 26
Lauwertakken Hondenpenning 1948 Marum doos 26
Lauwertakken krant het Noorden 1929 IJe Wijkstra doos 26
Lauwertakken Opende 1936 doos 26
Lauwertakken Ureterp 1926 doos 26
Medailles Amicitia 1936 doos 26
Medailles Amicitia 1950 doos 26
Medailles EMARTO 1935 doos 26
Medailles EMARTO 1936 doos 26
Medailles Festival De Wilp 1928 doos 26
Medailles Festival De Wilp 1931 doos 26
Medailles Festival Marum 1930 doos 26
Medailles FRANS BRUGSMA doos 26
Medailles krant Het noorden 1937 Emarto doos 26
Medailles MARETO 1947 2e prijs doos 26
Medailles Zangconcours Marum 1925 doos 26
Medailles Zangconcours Marum 1925 doos 26
Motoren MCMO motorclub doos 27
Motoren Mijn memoires van Kees Tuinstra (Motorclub) doos 27
Fredewalda nr. 1-43 doos 28
Muziek Ad Dei Gloriam diversen / foto’s los op de plank
Muziek Ad Dei Gloriam diversen / foto’s los op de plank
Onderwijs / Vorming Boter en kaas door de eeuwen heen 1998 plastic map
Onderwijs / Vorming Diversen MULO/MAVO Marum platte doos
Onderwijs / Vorming Oorkonde Kruis van verdienste burgemeester Oosterhuis platte doos
Geschiedenis Bijblad van het plaatwerk Nederlandsch Indie
Onderwijs / Vorming Absentielijsten 1935 / 1973
Onderwijs / Vorming Alfabetische leerlinglijsten 1910 / 1958
Onderwijs / Vorming Boekje verordeningen Lager Onderwijs gem. Marum 1905.
Onderwijs / Vorming Gezondheid verklaringen leerkrachten 1959 / 1970
Onderwijs / Vorming Leerplan 1952
Onderwijs / Vorming Opgaven voor Statistiek (CBS) 1922 / 1981
Onderwijs / Vorming Oude atlas Europa
Onderwijs / Vorming Roosters van lesuren 1950 / 1968
Onderwijs / Vorming Schoolrapporten leerlingen
Onderwijs / Vorming Twee toneelboekjes
Recreatie Acht Dorpen Nieuws
Toneel Eendracht Eeuwfeest juni 2010
Verenigingen / Zakenkring reglement Uitvaartver. “De Laatste Eer” 1972