Boeken van de HVW

De Heemkundekring Vredewold-West heeft door giften van leden en andere geïnteresseerden door de  jaren heen een behoorlijk archief opgebouwd, dat wordt bewaard in de kelder van het gemeentehuis te Marum. De atmosfeer wordt hier dusdanig gereguleerd, dat de oude archieven droog en brandveilig blijven en zo nog jaren mee kunnen.
Onze archiefgroep verzamelt en archiveert naast stukken ook boeken en houdt hiervan een register bij, welke hieronder is weergegeven. Mocht u interesse hebben om een keer een boek te raadplegen in of lenen uit ons archief, dan kunt u via het contactformulier onder de tabel uw zoekvraag voorleggen aan ons en een afspraak maken.
Tevens zijn we natuurlijk zeer geïnteresseerd in alle oude archieven, boeken en dergelijke die vrijkomen bij een opruiming of overlijden, welke raakvlakken hebben met de gemeente Marum en zijn verleden. Ook hiervoor kunt u via het contactformulier aangeven wat u aan te bieden heeft en hoe het in het archief te krijgen.
Met de pijltjes in de kolomkoppen kunnen alle kolommen op alfabetische volgorde gesorteerd worden.

titel / beschrijving auteur(s) doosnr
Van de mond der oude middelsee Johannes Leijenaar Box 01 A
Tussen de coulissen Zuidelijk Westerkwartier werken aan een leefbaar platteland Regiegroep Plattelandsbeleid ZWK Box 01 A
Waterschap Westerkwartier 1864-1994 Waterschap Westerkwartier Box 01 A
Turf op de grens Fiets-, wandel- en kanoroutes op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe Box 01 A
Duizend jaar Vredewold en een halve eeuw Coop. Zuivelfabriek “Zuidelijk Westerkwartier” Gedenkboek 50 jaar bestaan van de Coop. Zuivelfabriek “Zuidelijk Westerkwartier” te Marum 1918 – 1968 W.T. Vleer / J. Boerema, Lijsterstraat 24, Marum Box 01 A
Gemeente Marum door de eeuwen heen / Stelling Trimunt Rabobank 1917 – 1974 W.T. Vleer – H. Kroes / J.Boerema, Lijsterstraat 24, Marum Box 01 A
Geschiedenis van Vredewold Zuidelijk Westerkwartier J.Sijbolts / H. van der Goot, Grootegast Box 01 A
Een vergeten Plattelandselite Eigenerfden in het Groninger Westerkwarier van de vijftiende tot de zeventiende eeuw H.Feenstra en H.H. Oudman / Fryske Akademy, Ljouwert Box 01 A
Telefoongids 1959, telefoon/beroepenlijst Box 01 A
Rondom het heimwee 1986 J.Veenman enz. Ministerie van VROM Box 02 A
Pleatseboek De nije fryske pleats Ir.G.J.A.Bouma l.i / NV Wed.J.Ahrend & Zoon Amsterdam Box 02 A
Het Zuidelijk Westerkwartier in beweging Streekverbetering St.Streekverbetering Zuidelijk Westerkwartier Box 02 A
Taal yn it Grinsgebiet Undersyk nei taalferhaldings Fryske Akademy Box 02 A
Groningse volksalmanak historisch jaarboek Groningen onderzoek Molukse ouderen Box 02 A
Telefoongids 1964 Box 02 A
75 joar bloazen op Boerakker 17-11-2001 Box 03
Jonkersvaart 100 jaar Openbaar Onderwijs / Van arme veenkolonie tot welvarend streekdorp Klaas Bies Box 03
Boerakker, eens een dorp vol bedrijvigheid Egge Wieringa Box 03
Jubileumboek OLS Boerakker 1910-1985 Box 03
Groeten uit Boerakker / beschrijving van oud en nieuw Boerakker Nil Sine Labore Box 03
Zestig Spiegels en Post uit Amsterdam door Harm de Jonge Box 03
Fotoatlas Groningen B.Staal – Alberts? Box 03 A
Sociaal-culturele ontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Schets sub-commissie soc-cult zaken ZWK Box 03 A
Concept Landschappelijk Raamwerk Westerkwartier Bureau Middelkoop september 2002 Box 03 A
Concept Landschappelijk Raamwerk Westerkwartier Bureau Middelkoop november 2002 Box 03 A
Inventaris van het archief van de familie Van Ewsum 1350 – 1646 Rijksarchief Groningen Box 03 A
Verborgen verbindingen 2011 Box 03 A
Histopedia Opende Box 03 A
Vuur en Water/ De geschiedenis van de brandweer in de gemeente Marum J. Boerema Box 04
Vlijtige armoede en tonnen Gouds / Twee eeuwen Gemeente Marum J. en H.J. Boerema Box 04
Chr.Mulo en Mavo te Marum / 1916 een herinnering 1989 W.Visser Box 04
Bevrijd Vaderland / namen kinderen school Marum-West Antoon Coolen Box 04
75 jaar ‘Woning” bouwverening Marum Box 04
Maat houden / Natuur en landschap Bos en Landschapsbouw Box 04
Bouwen en vertrouwen… / 150 jaar Geref.kerk Kerkenraad Geref.kerk Marum Box 04
Ruimte met toekomst Marum Box 04
Kamp Trimunt in oorlogstijd J.Buitkamp Box 04
Vuur en Water/ De geschiedenis van de brandweer in de gemeente Marum Box 04
Kamp Nuis 1951 – 1964 werkgroep herdenkingsboek kamp Nuis Box 04
Een karig brood een amper volle kom Het zuidelijk westerkwartier, beeld van een landschap, gedichten Jan Kooistra, Reinder Homan Box 04 A
Tussen Hunze en Lauwers Cultuurhistorische schetsen Gr.WesterkwartierG.H.Ligterink Niemeier, Groningen 1968 / Erven C.Faber Box 04 A
Gemeente Marum in Beeld vroeger en een beetje nu J. en J.H. Boerema Marwo, Opende Box 04 A
De geschiedenis van de scheiding 1948-1993 Gemeente Smallingerland Box 04 A
De Wolf ging rond / tweede wereldoorlog Westerkwartier, Jan Kooistra Bestuurscie Zuidelijk Westerkwartier Box 04 A
100 jaar Onderlinge Verzekering in Vredewold en omgeving J.Boerema/T.J. Hillebrands Box 04 A
Inventaris van de archieven van de Groninger Maatschappij van Landbouw. 1984 Box 04 A
n tuut op beide schelpen, Tonko Ufkes mevr. Hijmersma Box 04 A
Het Westerkwartier, Tjits Veenstra mevr. Meinema-Bathoorn Box 04 A
Trimunten A5 boekje (klooster) mevr. Meinema-Bathoorn Box 04 A
Verhalen & mysteries van het Westerkwartier Box 04 A
De lange dans Box 04 A
De nazaten van Hendrik Gerrits Rinkema (begin 1800 landbouwer op Renkemaheerd in Marum) Henk Renkema / Henk van der Wijk Box 04 A
Varfspadders / verhoalen Marwo Opende / R. Huisman Box 04 B
Zandhoazen Marwo Opende / R. Huisman Box 04 B
Nadde Spoanen Streekverhoalen Westerkwartiers, Egge Wieringa Lykele Jansma, Buitenpost Box 04 B
Tussen groen en groen Jongensverhalen oorlog, Egge Wieringa Marwo, Opende Box 04 B
De Geschiedenis van Israel Jan Buitkamp Box 04 B
Op een onbekende plaats begraven Truus de Witte Box 04 B
100 jaar Kruisweg Marum fam. Rudolphus Box 04 B
Godsdienst en godsdiensten dr. J. Buitkamp Box 04 B
Marechaussee contact 2015 Box 04 B
Pake Sake en Beppe Janna (Bakker) Box 04 B
1968 – 1993 De Hoorn 25 jarig bestaan De Hoorn, Marum De Hoorn Box 04 B
Een dorpsschool in woord en beeld / Openbare basisschool Nuis De Coepel (1e en 2e druk) J. en H.J. Boerema Box 05
75 jaar christelijke school Nuis – Niebert 1928 – 2003 De reuniecommissie Box 05
Herdenking 50 jarig bestaan School met de Bijbel Nuis – Niebert / Overzicht 50 jaren onderwijs Nuis – Niebert door A. Gorter R. Graansma, Oranjerie 26, 9351 HW Leek Box 05
Van Teyens fundatie J.C. ter Luin Box 05
1913 School met de Bijbel 1988 / 75 jaar Christelijk Onderwijs Box 05
150 jaar Openbaar onderwijs De Wilp + dorpelnieuws Box 05
Gereformeerd De Wilp 1897 Box 05
Rudolph de Mepse Box 05
2 kalenders Muziekvereniging De Volharding 1981 en 1982 Grietje de Jong-Reitsma Box 05
Storm……! over Marum in bezettingsjaren / 1940 -1945 De Wit’s Boekhandel Box 05
Godshuisjes De Wilp-Siegerswoude PKN de Wilp, ds.A. de Vries Box 05
Herdenking 50 jarig bestaan School met de Bijbel Nuis – Niebert, herdenkingsdienst R. Graansma, Oranjerie 26, 9351 HW Leek Box 05
Woordenboek Verklarend handwoordenboek Ned.taal juli 1920 Box 06 (los in kast)
Croix, collection de la Ville Box 06 (los in kast)
Gezichten van het Oldambt Box 06 (los in kast)
de Groene stad Box 06 (los in kast)
Op zoek naar huis, straat of buurt Box 06 (los in kast)
Boerenkringen in beweging Box 06 (los in kast)
Thesaurus 2001-2002 Box 06 (los in kast)
De slaapstee van Diene Frij / verhalen uit Leek en omgeving de Wieck Zevenhuizen / R. Huisman Box 06 (los in kast)
Herdenkingsboek Hervormde school Zevenhuizen R. Huisman Box 06 (los in kast)
Flitsen rondom Pier Nobach / Herinneringen van voor vijftig jaren Opende en Surhuisterveen R. Huisman Box 06 (los in kast)
De kaarten van Groningerland / ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige Provincie Groningen Bakker’s Drukkerij, Uithuizen Box 06 (los in kast)
Monumenten in Marum Box 06 (los in kast)
Zuidelijk Westerkwartier Box 06 (los in kast)
Geleerd in het Westerkwartier Box 06 (los in kast)
Van Inn- en Kniphuizen Box 06 (los in kast)
Een jaar streeknieuws in beeld Box 06 (los in kast)
De kaarten van Groningerland Box 06 (los in kast)
Een karig brood een amper volle kom. (Jan Kooistra) Box 06 (los in kast)
Tussen plaggen en petten Box 06 (los in kast)
Golden Rand winter 2010 (Borgen) Box 06 (los in kast)
Emigratie naar Australie 1955 Ans Leopold-Teunessen Box 06 (los in kast)
Op de grens door Jan Boer Ans Leopold-Teunessen Box 06 (los in kast)
Een vergeten plattelandselite Ans Leopold-Teunessen Box 06 (los in kast)
Een schoolmeesterssalaris Ans Leopold-Teunessen Box 06 (los in kast)
Natuur dichterbij Box 06 (los in kast)
Historie fam.Haak, Westerkwartier eigen aanschaf Box 06 (los in kast)
Het engelse kamp Groningen 1914-1918 eigen aanschaf Box 06 (los in kast)
De jaren 40-45, een documentaire A. Graansma Box 06 (los in kast)
Herrezen Nederland Box 06 (los in kast)
Leekster tak en andere vervoerders Noordelijk busmuseum Box 06 (los in kast)
Groningen 1940-1945 Jan A. Niemeijer Box 06 (los in kast)
Groningen in Oorlogstijd Uig. Knoop en Niemeijer Box 06 (los in kast)
De Ommelander Borgen en Steenhuizen Elbrig Wiersma Box 06 (los in kast)
Abel Tasman en de ontdekking van Nieuw Zeeland Box 06 (los in kast)
Hoeveel het was en hoe weinig / 33 notities bij gem.cultuurbeleid (Mr. A.F. Kamp) Box 06 (los in kast)
Jonge Verhalen van Oude Mensen stichting Vredewold Box 06 (los in kast)
Vertelsels over vroeger J. Buitkamp Box 06 (los in kast)
Breemhaar, een centrum in de wereld Alida de Vries Box 06 (los in kast)
Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld, rond Terpen en brinken Bronsema Box 06 (los in kast)
Het geslacht Ewsum, geschiedenis van een jonkersfamilie J.B. Wolters Box 06 (los in kast)
Handwerken Voorbeelden enz. Welfare, Marum Box 07
Leefbaarheidsprijs 2012 gemeente Marum Box 08
Noordhorn vanaf de schamel Box 08
Stad en Lande nr. 3 2015 Box 08
Stad en Lande nr. 1 2016 Box 08
Stad en Lande, Kloosters (1965) Box 08
Inventaris v.d. Archieven Marum Box 08
Inventaris v.d. Archieven Grootegast Box 08
Inventaris v.d. Archieven Oldekerk Box 08
Veertig jaar Noordwijker Korfbalclub / Terugblik in beeld 1947 – 1987 Omke Oudeman Box 08
Stad en Lande nr. 4 2014 Albert Graansma Box 08
Stad en Lande nr. 4 2010 Cobi Olijve Box 08
Wonen en Werken Westerkwartier 2000 (PvdA) Cobi Olijve Box 08
Gravenregisters Niebert nieuwe Berend Dijkhuizen Box 09
Gravenregisters Niebert oude Berend Dijkhuizen Box 09
minuutplan (kadasterkaarten gem.Marum) Nuis Box 10
Eendracht diversen Box 16 x
Steen van ’t Zethuis Marum, Waar deze steen van is? Hij is denkelijk van een eerder gebouw, klooster/ adelijk huis? En gebruikt bij de vroegere bouw van het zethuis. Het is ongeveer 1975 door brand verwoest vandaar is de steen vrij gekomen. Siebe Ates woonde hier in 1912. Hij kwam van de Nienoordboerderij. S.A. van der Veen/ Grietje van der Wier / Sietske en Hielke Steen van ’t Zethuis Marum
Groninger Volksalmanak 1974/1975 (klooster Trimunt) Jantje Meinema – Bathoorn
Volksalmanakken 1890 – 1969 / 1972-1977 / 1980-1981 Erven B. van der Kamp Groningen
informatie Nienoord
Geschiedenis van Vredewold, Sijbolts Leek
Eendracht jubileumboek 1971
Eendracht jubileumboek 2000
Eendracht jubileumboek 1988
Schansen in het Westerkwartier vanuit de 16e eeuw
Boek bewoners Opende (histopedia Opende)
Ledenblad historische kring Leek 16de jaargang nr. 4
Ledenblad historische kring Leek 17de jaargang nr. 3
Ledenblad historische kring Leek 19de jaargang nr. 1, 2, 3 en 4
Ledenblad historische kring Leek 20ste jaargang nr. 1 en 2
Ledenblad historische kring Leek 21ste jaargang nr. 4
Ledenblad historische kring Leek 22ste jaargang nr. 1, 2, 3 en 4
Ledenblad historische kring Leek 23ste jaargang nr. 1, 2 en 3
Ledenblad historische kring Leek 25ste jaargang nr. 3
Ledenblad historische kring Leek 26ste jaargang nr. 1, 2 en 4
Ledenblad historische kring Leek 27ste jaargang nr. 1 en 2
Ledenblad historische kring Leek 28ste jaargang nr. 1, 2 en 4 2014
Ledenblad historische kring Leek 29ste jaargang nr. 1, 3 en 4
Ledenblad historische kring Leek 30ste jaargang nr. 1, 2016
Ledenblad historische kring Leek 30ste jaargang nr. 3 en 4, 2016
Ledenblad historische kring Leek 31ste jaargang nr. 1 en 2, 2017
Het religieuze landschap in het Westerkwartier 2017
Ledenblad Ald Bakkefean jaargang 3, nr. 1 2012
Ledenblad Ald Bakkefean jaargang 4, nr. 2 2014
Ledenblad Ald Bakkefean jaargang 5, nr. 2 2015
Ledenblad Ald Bakkefean jaargang 6, nr. 1 en 2 2016
Ledenblad Ald Bakkefean jaargang 7, nr. 1
1913 School met de Bijbel 1988 / 75 jaar Christelijk Onderwijs