Aanmelding lidmaatschap

Mocht u na het bezoeken van onze website besluiten om lid te worden van onze vereniging, dan kunt u zich via onderstaand contactformulier aanmelden.

Het voordeel van een lidmaatschap is dat u bij aanmelding in het lopende contributiejaar vanzelfsprekend de ledenbladen van dat jaar ontvangt, ook als deze reeds zijn verschenen voor uw aanmelding. Meldt u zich aan voor een volgend jaar, dan ontvangt u de laatste uitgave van het ledenblad gratis, daarna ontvangt u tweemaal per jaar een nieuw ledenblad in uw brievenbus en profiteert u mee van het bijwonen van historische lezingen en bijeenkomsten. Deze worden aangekondigd in de periodieke nieuwsbrieven welke wij aan alle leden versturen, bij voorkeur per email en op deze website onder ‘Overig nieuws’.

Het lidmaatschap bedraagt slechts € 22,50 per jaar!